Skály nad Jezeřím
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 

Mapka (35 kb)


Stanislav Emingr


     Skalní oblast místního významu s lehčími výstupy.
     Jedná se o skalní věže a masívy, které se nacházejí v údolí Šramnického potoka a v masívu Janského vrchu (739 m.nm.). Větší část skal je situována v horní části údolí, v hřebenu nad zámkem Jezeří.
     Skála je stejného složení jako okolní oblasti (Kapucín, Jezerka) a je u většiny skalních útvarů pevná. Tvoří ji dvojslídná až biotitická ortorula, středně až hrubě zrnitá, místy okatá, typicky rezavého zabarvení.
     Přístup: Možný z obce Černice (okr. Most - stanice MHD) po silnici k zámku Jezeří. Sem je též možno přijet autem na malé parkoviště pod zámkem. Nebo z obce Vysoká Pec (okr. Chomutov - ČAD) pěšky po žluté tur. Značce vedoucí až k zámku (cca 5 km). Od zámku po zelené tur. značce až k tzv. Červenému kříži (směr Nová Ves v Horách). Kousek nad ním narazíme na silnici. Po ní se vydáme zpět k zámku Jezeří a první lesní cestou vedoucí po pravé straně mírně do svahu na hřeben. Po hřebeni krátce k prvním skalám. Nebo od zámku po modré tur. Značce vedoucí na Jezerku až do míst, kde cesta přechází Šramnický potok (vodárna). Před mostkem vpravo prudkým svahem na jeho vrchol ke skupině skal. Tento přístup je kratší, leč obtížnější.


Obsah:
 1. I. PŘEDNÍ SKÁLY

 2.     PRVNÍ SKALISKA
      PLOTNA
      HŘEBÍNEK
      DVOJSKÁLA
      HLAVNÍ VĚŽ
      BŘIT
      ZÁMECKÁ JEHLA
 3. II. HORNÍ SKÁLY

 4.     KOUTOVÁ
       KAČER
       PUSTÝ ZÁMEK
       BUKOVÁ STĚNA
       ZÁVĚREČNÁ
 5. III. DOLNÍ SKÁLY

 6.     LIPOVÁ STĚNA
      PSOHLAVEC
      INDIÁN
      PALIČATÁ STĚNA (ČTYŘI PALICE)
      HOMOLE
      PRSTÍK
 7. IV. ZADNÍ SKÁLY

 8.     KAPLE
      JELENÍ KÁMEN
 9. V. SKÁLY NA JANSKÉM VRCHU

 10.     SVATOJÁNSKÁ VĚŽ (STRÁŽCE)
      VRCHOLOVÁ


I. PŘEDNÍ SKÁLY


HLAVNÍ VĚŽ

První výrazný skalní útvar směrem od zámku Jezeří. Jedná se o nejhodnotněší skálu celé oblasti s pěknou (V) a (JZ) stěnou. Výška skály v nejvyšší části je 16 m.

1) Sestupová CH - 1. Sestup je z vrcholu na (S) přes stupně.
2) Stupíková 3; H. Jaegerová, 21.8.2000. (SZ) hranou n.v. ??? 3) Západní spára 4-; M. Kutílek, E. Kühnel, 1.5.1961. Spárou v levé části stěny n.v.
4) Jihozápadní cesta 4+; M. Kutílek, E. Kühnel, 1.5.1961. Něk. m stř. stěny, dále T vpr. k oblé hraně a př. n.v.
4a) Přímá var. 4+; Pavel Suchopárek, H. Jaegerová, 21.8.2000. Podél sokolíku na jeho konec a mělkým vhloubením př n.v.
5) Projekt. Koutem ve V stěně.

ZÁMECKÁ JEHLA

Poměrně nápadná skal. věž viditelná z turistické cesty vedoucí ve svahu Janského vrchu. Věž se nachází za předešlým skalním útvarem. Na vrcholu VK, sestup Starou cestou.

1) Stará cesta 2. Vodorovným žebrem od (S). Dále přes dva výšvihy n.v. Vhodná k sestupu.
2) Z mechu a kapradí 3; St. Emingr, B.Hromádko, 22.8.2000. Podél trhliny v pravé části SV stěny na stupeň, krátce hranou n.v.
3) Mravenčí hrana 4+; L.Dvořáček, M.Svinařík, 10.8.2002. Nástup SV stěnou, přímo k V hraně a tou n.v.
4) Zámecká spára 7-; M.Svinařík, P.Suchopárek, 6.8.2002. Levou části údolní stěny přes převis do spáry a tou n.v.
5) Západní stěna 4; M. Kutílek, E. Kühnel, 1.5.1961. Stř. (Z) stěny př. n.v. věže.
6) Kyzová 4. Levou částí (Z) stěny n.v.

II. HORNÍ SKÁLY

KOUTOVÁ

1) Senná rýma 4+; L.Dvořáček, M.Svinařík, 10.8.2002. Širokým, převislým koutem v Z stěně n.v.
2) Sisoj Psovič 4+; L.Dvořáček, M.Svinařík, 10.8.2002. Koutovou spárkou, výše spárou přímo n.v.
3) Nádherná 5+; M.Svinařík, L.Dvořáček, 10.8.2002. Trhlinkou v Z stěně přes převísek a plotnou přímo n.v.
4) Zářez 5; M. Kutílek, E. Kühnel, 1.5.1961. Zářezem n.v.
5) Jaký máš plán? 6+; L.Dvořáček, M.Svinařík, 10.8.2002. Koutem ve V stěně pomocí ubíhající trhliny n.v.

BUKOVÁ STĚNA

Nejvýše položený útvar této skalní skupiny. Za ním se nachází již jen nízká skalka - Závěrečná. Masív Bukové stěny tvoří nápadný amfiteátr a v levé části je asi 16 m vysoká, mírně položená stěna. Dobrý přístup je též po lesní silnici …- viz mapka.

1) První cesta 3; St.Emingr, 23.10.1999. Nástup je upr. ukloněné stěny v levé části skalního útvaru. Při levé hraně, výše středem stěny n.v.
2) Sísyfova hrana 4; St. Emingr, B.Hromádko, 22.08.2000. Stěnou při pravé výrazné hraně až k vodorovné trhlině v horním části stěny. Nad trhlinou úkrok vpravo na ostrou hranu a jí n.v.

III. DOLNÍ SKÁLY

PALIČATÁ STĚNA (ČTYŘI PALICE)
Nejmohutnější skalní útvar této části skal.

1) Kraťas 3; P. Suchopárek, 6.8.2002. Krátkou Z stěnkou n.v.
2) Levá údolní stěna 4 -; P. Suchopárek, 6.8.2002. Levou částí údolní stěny n.v.
3) Údolní spára 4+; M.Svinařík, P.Suchopárek,6.8.2002. Výraznou spárou v údolní stěně n.v.
4) Pravá údolní stěna 5-; P.Suchopárek, M.Svinařík, 6.8.2002. Stěnou vpravo od "Údolní spáry" n.v.
5) Údolní hrana 5-; M.Svinařík, P.Suchopárek, 6.8.2002. JV hranou n.v.
6) To nejlepší na konec 6; M.Svinařík, P.Suchopárek, 6.8.2002. Po hřbetě ostré hrany na travnatou polici a středem stěnky těžce n.v.
7) Přes nárazníky 4+; L.Dvořáček, M.Svinařík, 10.8.2002. Střední částí V stěny, přes převis přímo n.v.
8) Úžasná linie 5+; P. Suchopárek, M.Svinařík, 6.8.2002. V horní části V stěny výraznou stěnkou na balkonek (jištění) a při hraně n.v.

HOMOLE

Skalní věž s krásnou (V) stěnou. Nachází se asi uprostřed svahu hned nad Paličatou stěnou.

1) Normální cesta 1-2. Ze (Z) přes dva výšvihy n.v.
2) Zimní 3; St.Emingr, 3.2.1990. (S) stěnkou a koutem n.v.
3) Cesta pro Párka 6; L.Dvořáček, M.Svinařík, 10.8.2002. JV hranou Homole přímo pod převislé bříško, traverz do J stěny a spárou ve středu J stěny n.v.
4) Pro Leoše 6-; M.Svinařík, P.Suchopárek, 6.8.2002. Středem údolní stěny koutem a stěnou na polici. Přes převis a hlubokým koutem n.v.

Copyright ©2002 Ládíčkovo Pekárna