skály na Vlhošti
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 


SKÁLY NA VLHOŠTI

Na Vlhošti jsou lezeckými objekty převážně masivy, vystupující na JZ svahu Vlhošťě v několika terasách do výše téměř 550m. Masivy jsou opatřeny slaňovacímy kruhy, které je nutno používat k sestupu. Jiný sestup není dovolen vzhledem k velkému sesuvu půdy! Lezení je povoleno od 1. července do 31. prosince každého roku.

1. BUKOVÁ STĚNA M P o

* a) Kultura za 500 VII; Luboš Martínek, Karel Bělina, 8.7.84. Stěnou od JV nebo J šikmo dol. vzhůru ke K. Výše stěnou n.t.
* b) Sport za 500 VIIb; Petr Pavelka, M. Krauskopf, L. Martínek, 14.7.84. V levé části bivaku postavením do zářezu, šikmo spárou na polici, vzhůru do zářezu, vpr. ke K cesty a) a jí n.t.
- Levá varianta VIIc; J.Chrtek, 25.8.1990.
c) Kouřová spára VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.84. Ruční spárou ke K. Zalomením a komínem n.t.
d) Dary skřítka VIIc; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.85. V největším koutě převislým sokolíkem ke K. Převislou spárou n.t.
e) Odpolední spára VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.84. Spárou vpr. od slanění n.t.
* f) Mravkolev VIIc; Karel Bělina, Luboš Martínek, 19.8.84. Stěnou pod slaněním k 1.K, krátce vzhůru, dol. ke hraně a na velkou polici. Po ní dopr. do komína, jím vzhůru a dol. stěnou ke 2.K. Dol. n.t.
g) Nástupový sokolík VIIIa; J.Chrtek, P.Šťovíček, 25.8.1990. Hranou výše sokol. zářezem přes K. a na římsu cesty f).
- Varianta Nást. sokolíku VIIc; J.Chrtek, P.Šťovíček, 20.8.1990. Ze stř. stěny doleva ke K., dále doleva a stěnou přímo na římsu cesty f).
h) Nervozita stoupá VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, 19.8.84. Ze strže traverz stěnou dopr. za roh pod převislou spáru a jí /K/ n.t.
* i) Na výsluní VII; Luboš Martínek, Karel Bělina, 19.8.84. Vpr. od cesty k) hranou /2 K/ n.t.
j) Bivaková spára VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 8.7.84. Širokou spárou /K/ n.t.
* k) Bukový sokolík VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.84. V levé části stěny koutem pod převis. Převislou spárou a stěnou n.t.
l) Zadní spára V; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.84. Spárou v SZ stěně n.t.
m) Levoboček VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, D. Slánský, 6.7.85. Vl. v SZ stěně vzhůru podál spárky ke K. Vl. od žlabu a n.t.

2. KÓTA 317 M o P

* a) Dobytí kóty 317 VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 8.7.84. V pr. části úd. stěny koutem ke K a výše převisem n.t.
b) Kedlubny VII; Otto Cihelna, M. Janšto, Ivan Králik, J. Michalko, 11.7.84. Od levé úd. hrany dopr. na balkón. Přes K převislou koutovou spárou n.t.

3. PALCÁT A STĚNA PALCÁTU M o P

a) Široký komín V; Luboš Martínek, Karel Bělina, 1.7.84. Širokým komínem mezi Dlouhou stěnou a stěnou Palcátu n.t.
* b) Hokejka VIIb; Luboš Martínek, Karel Bělina, 7.7.84. Spárou pod slaněním /K/ n.t.
c) Údolní komín IV; Luboš Martínek, Karel Bělina, 1.7.84. Komínem mezi stěnou Palcátu a Palcátem n.t.
d) Bukový komín III; Luboš Martínek, Karel Bělina, 8.7.84. Levým úd. komínem n.t.
* e) Hravá cesta IV; M. Janšto, J. Dolejš, I. Žádná, M. Košner, M. Janšto ml., 1.7.84. Vpr. od Palcátu úd. hranou /K/ n.t.
- Varianta Hravé cesty VII; Levou hranou převisu.
f) Spára IV; L.Martínek, 1988. Šikmou spárou na temeno.

4. DLOUHÁ STĚNA M o P

a) Konečná cesta V; M. Janšto, M. Košner, 1.7.84. Hranou na konci Dlouhé stěny 5m vzhůru, dále rozporem a přepad do položené stěny a přímo přes převis n.t.
b) Březová cesta V; Karel König, Z. Brosch, 1.7.84. Členitou stěnkou pod převislou spárou a tou n.t.
c) Slepé střevo VIIb; J. Dolejš, Otto Cihelna, 1.7.84. Jemným sokolíkem pod výrazné převislé žebro /1.K/, pomocí žebra vpr. do stěny, dol. na šikmou polici /2.K/ a těžkým krokem n.t.
d) Spára na půl těla III; Karel König, Z. Brosch, 1.7.84. Spárou vl. od cesty c) n.t.
* e) Na šikmé ploše VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, 19.8.84. Cestou d) k zářezu, traverz /2 K/ stěnou vzhůru k šikmé spáře a tou n.t.
f) Sváteční odpoledne slečny Vendelíny IXc; Bří. Coubalové, 30.8.92 Stěnou přes 2 K a vpravo ke 2.K cesty e) a tou na temeno.
g) Rychlá trojka VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, Otto Cihelna, 1.7.84. Koutovou spárou /K/ n.t.
* h) Plazení zakázáno VII; Otto Cihelna, Luboš Martínek, Karel Bělina, 1.7.84. Komínem vl. od slanění k 1.K hranou k 2.K a stěnou n.t.
i) Večerníček VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 7.7.84. Komínem cesty g) stále vzhůru, vl. od K a stěnou n.t.
j) WC III; Ivan Králik, 6.10.85. N v hloubi komína vpr. komínem n.t.
k) Černá plotna IXa; Bří. Coubalové, 1991. Asi 3m vpravo od cesty l) stěnou přes 2 K, potom mírně šikmo doleva přes talíř ke 3.K a vlevo n.t.
l) Černá stěna VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, 12.9.87. Hranou a šikmo vpr. k 1.K. Stěnou vzhůru, dol. na hranu a po ní /2.K/ n.t.
* m) Bručouni V; Luboš Martínek, Karel Bělina, 1.7.84. V levé části stěny úzkým komínem /K/ n.t.

5. ČINTAMANI A PTÁCI M o P

a) Údolní komín IV; Luboš Martínek, Karel Bělina, 18.8.84. Komínem v pr. části stěny n.t.
b) Koutová cesta IV; V. Helcl, G. Fäustl, V. Příhoda, P. Sahula, 1.7.84. Koutovou spárou, výše komínem n.t.
c) Žně VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, 18.8.84. Vl. od cesty b) stěnou šikmo na hranu ke K. Hranou na balkón a cestou d) n.t.
* d) Přístupová cesta III; Karel Bělina, 7.7.84. Komínem vl. od koutové spáry n.t.
e) Ďáblovo sedlo VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.84. Spárkou v levé části stěny pod převis ke K. Převisem do sedla a n.t.

6. ŽEZLO M o P

a) Převislá (Monais) VIIb; Karel Bělina, jištěn J. Kozlíkem, 8.9.84. N uprostřed stěny z turistického chodníku do převislé spáry, tou až na její konec a pravou větví ke K. Stěnou krátce vzhůru a dopr. do žlabu a jím n.t.
b) Zarostlá VI; Luboš Martínek, Karel Bělina, 12.9.87. Od Z stěnou na polici a stěnou n.t.

7. KORUNA o P

* a) Přepadová cesta I; Otto Cihelna, M. Janšto, M. Košner, 1.7.84. Po polici Žezla k pr. hraně věže, překrok n.v.
b) Přeskok 2; Luboš Martínek, Karel Bělina, 1.7.84. Ze Zlatého jablka n.v.
* c) Údolní cesta VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek. 7.7.84. V pr. části úd. stěny šikmo dol. k trhlině a převisy k 1.K. Od něj doleva n.v.
d) Komín pro štíhlé IV; M. Janšto, V. Hencl, V. Příhoda, M. Košner, 1.7.84. Úd komínem do poloviny stěny na položenou hranu a tou n.v.
e) Traverzová II; L. Vörös, 6.7.89. Po šikmé polici na položenou hranu a n.v.

8. ZLATÉ JABLKO M o P

a) Údolní cesta V; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.85. Stř. úd. stěny spárou výše, převisem, dále krátce vpr. a stěnou n.t.
- Varianta VI; R. a M. Pražanka, 15.7.85. Úd. cestou nad převis, vl. a stěnou n.t.
b) Fidlovačka poprvé VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.85. Po levé úd. nevýrazné hraně /K/ n.t.

9. JEZEVČÍK M o P

a) Údolní komín IV; L.Vörös, 6.7.1989. V pravé části stěny komínem n.t.
b) Zelený závoj VIIb; M.Rýva, O.Cihelna, 8.10.1988. Hladkou stěnou šikmo vpravo ke K, dále do výrazného vhloubení jím doleva a spárou n.t.

10. JEZEVEC M

a) Jezevčí spára VIIc; V.Sojka, 6.10.1992. Z bivaku do převislé spáry a n.t.
b) Od večera do rána VII; I.Králik, T.Zbroj, 1988. Převisem přes K n.t.

11. JEZEVČÍ STĚNA M o P

* a) Stínová hrana VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 8.7.84. Zpr. stěnou na hranu, nebo přímo na hranu ke K a n.t.
* b) Perný den VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, 8.7.84. Stěnou šikmo dol. a výše ke k, převisem n.t.
c) Concordia VIIIa; Bří. Coubalové, 25.6.1991. Středem JZ stěny k 1.K od něj šikmo vzhůru doprava, sokolíkem vlevo ke 2.K. Stěnou pod převis 3.K a n.t.
- Přímá varianta IXa; Bří. Coubalové, 27.8.1991. Od 1.K cesty c) přímo ke 2.K.
- Varianta "Létající Holanďan" IXc; Bří. Coubalové, 1991. Od 1.K cesty c) doleva vzhůru ke K, přes něj stěnou ke 3.K cesty c).
* d) Černý komín III; Karel Bělina, Luboš Martínek, 8.7.84. Komínem v úd. stěně n.t.
e) Bílinská cesta VIIb; J.Nestler, L.Vörös, R.Šulc, 8.10.1987. Nástup shodný jako cesta f) pak doprava trhlinou ke K a podél hrany n.t.
* f) Údolní cesta VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 8.7.84, Z turistického chodníku převisem k trhlině, podél ní ke K. Spárou n.t.
* g) Natáhněte ráfy VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 8.7.84. Stěnou při hraně na polici dol. ke K. Převisem n.t.

12. MASIV SLUNCE M o P

a) Oříšková čokoláda VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 7.7.84. V pr. části stěny zahnutou spárou /K/ do komína a n.t.
* b) Klenba VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 7.7.84. Vl. od cesty a) sokolíkem a dol. do stěny ke K. Stěnou pod klenbou, pod ní dol. n.t.
- Varianta "Přímá Klenba" VIIc; B.Metal, 1992. Přímo ke K cesty b).
- Varianta "Klenby" VIIb; 1989. Sokolíkem a výše stěnou ke K a traverz doprava ke K cesty b).
* c) Nebezpečné sporty VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, 7.7.84. Stř. stěny ke K, krátce vzhůru a dopr. do vhloubení a jím n.t.
d) Bez názvu IXb; Bří Coubalové, 1991. Vlevo od cesty c) stěnou přes 1.K na římsu ke 2.K, doprava do trhliny a přes viditelnou mělkou díru přes B.H. přímo n.t.
e) První cesta IV; J. Pospíšil, R. Habásko, 1.7.84. Krátce na balkón a koutem n.t.
* f) Vlnobití VII; Otto Cihelna, Ivan Králik, 22.7.84. Stěnou k 1.K, mírně vpr. ke 2.K, šikmo vl. a vzhůru n.t.
- Varianta "Vlnobití" VIIb; M.Potůček, J.Rosol, 28.10.1991. Od 1.K cesty f) přímo n.v.
- Varianta "Vlnobití" VIIb; M.Potůček, J.Rosol, 28.10.1991. Stěnou přímo ke 2.K cesty f).
* g) Kon - Tiki VII; M. Janšto, Otto Cihelna, V. Helcl, K. Rájecký, 22.7.84. Převislou lámavou stěnkou na hranu k 1.K. Dále ke 2.K a hranou a ubíhající stěnou n.t.
* h) Železná neděle VIIb; Otto Cihelna, M. Janšto, Ivan Králik, 22.7.84. Vl. od cesty f) k 1.K. Stěnou vzhůru mírně vl. ke 2.K. Jěště 2m vl. a postavením ke 3.K. Vpr. n.t.

11. VENDULKA M o P

a) Ranní cesta VI; Ivan Králik, V. Hencl, 6.7.85. N mezi zubem a položenou plotnou, sokolíkem a podél břízek k hodinám a od nich přímo n.t.
b) Formanská jízda VII; Otto Cihelna, Ivan Králik, V. Helcl, 6.7.85. Ve stř. stěny sokolíkovou spárou dol. až na její konec a ke K a na polici. Traverz dopr. k hodinám cesty a) a n.t.
* c) Restaurační expres VII; Otto Cihelna a Miroslav Dříza, 2.8.85. N 3m vpr. od cesty d) šikmým zářezem a výše k 1.K. Od něj vl. k hodinám cesty d), traverz vpr. přes 2.K n.t.
d) Létající talíře VII; Otto Cihelna, V. Husák, Ivan Králik, V. Helcl, 6.7.85. N při levé hraně stěnou na patest. Vl. šikmo ubíhající spárou, výše stěnou k hodinám. Od nich přes převis k 2 talířům a ke K. Podél hrany n.t.
* e) Slaňovací komín III; T. Zbroj, H. Grohman, 3.8.85. Z nejvyššího bodu komínem ke slaň. kruhu.

12. OPIČÍ STĚNA M o P

a) Kouzelný traverz VI; Karel Bělina, D. Slánský, Luboš Martínek, 6.7.85. V pr. části JV stěny podél spárek k zářezu a vl. k hodinám. Traverz vl. a n.t.
* b) Hrnečku vař VIIb; Otto Cihelna, Karel Bělina, 3.8.85. Traverzem zpr. ke K cesty c). Vzhůru po hraně ke K, na balkón a spárou n.t.
c) Stínohra VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, D. Slánský, 6.7.85. Pr. úd. hranou ke K, vl. k žebru, jím ke spáře a tou n.t.
d) Podle noty VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 6.7.85. Spárou v pr. části stěny n.t.
e) Šikmá spára V; Luboš Martínek, D. Slánský, Karel Bělina, 6.7.85. Ve stř. stěny k šikmé spáře a tou n.t.
f) Údolní komín III; V. Hencl, Ivan Králik, 6.7.85. Úd. komínem n.t.
* g) Laserův paprsek VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, D. Slánský, 6.7.85. V levé části úd. stěny koutovou spárou na lavici a dále stěnou vzhůru vpr. ke K. Hranou na balkón k hodinám, stěnou při hraně n.t.
h) Kančí III; Ivan Králik, V. Helcl, 6.7.85. V SZ stěně dvojspárou n.t.

13. LAVICE M o P

a) Domino V; Karel Bělina, 9.8.85. Vpr. ve stěně zahnutou spárou až na její konec. Z balkónu vl. spárou n.t.
b) Zarostlý kout IV; Karel Bělina, 9.8.85. Koutem vpr. od cesty c) n.t.
c) Váhavá cesta V; Otto Cihelna, V. Helcl, 21.7.84. N u borovice, stěnou k položené břízce.
d) Špacír V; Ivan Králik, J. Stránský, 6.10.85. Cestou c) vzhůru, výše vl. stěnou do komína.
- Varianta (zkratka) VI; L. Novotný, J. Stránský, 6.10.85. Stěnou 3m vpr. od cesty e), vzhůru a cestou d) n.t.
* e) Kominíček III; Karel Bělina, 9.8.85. Dlohým komínem n.t.
f) Entertainer V; Ivan Králik, V. Helcl, 21.8.84. Pravým koutem n.t. Jištěno o K cesty g).
g) Spartakiádní 85 VI; Ivan Králik, Otto Cihelna, V. Helcl, 21.7.84. Levým koutem ke K, spárkou n.t.
h) Studio kamarád VII; Otto Cihelna, M. Dříza, 2.9.84. Levou částí příklepku ke K. Výše zářezem, pak vl. a vzhůru stěnou ke knížce.
* i) Komín II; L. Novotný, 1984. Komínem vl. od příklepku n.t.
j) Konec prázdnin VI; Miroslav Dříza, Otto Cihelna, 2.9.84. Z kouta vl. na balkón ke K a spárkou vzhůru n.t.
* k) Xylofon VII; M. Janšto a Otto Cihelna, 11.7.84. Stř. stěny ke K, stěnou a spárkou na balkón pod převisy. Vpr. traverz až k velkým hodinám /jištění/, zpět dol. a komínem a železitými chyty n.t.
* l) Rallye "ŠKODA 85" VII; Otto Cihelna, M. Dříza, 2.8.85. Výraznou hranou v levé části stěny /2 K/ na polici. Po ní vpr. ke knížce.
m) Zákusek IV; Karel Bělina, 9.8.85. V koutě dvojspárou, výše vpr. komínem n.t.
n) Široká spára V; Karel Bělina, 9.8.85. Vl. od kouta širokou spárou n.t.
o) Zásek IV; Karel Bělina, 9.8.85. V levé části stěny spárou n.t.

14. SOVÍ STĚNA M o P

a) Cesta zezadu II; Karel Bělina, 9.8.85. V pr. části stěny dol. ke komínu a jím n.t.
b) Průsmyk IV; Karel Bělina, M. Dříza. 3.8.85. Komínem v pr. části stěny n.t.
* c) Soví hukot VIIb; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.85. Zl. na hranu, po ní /K/ na polici a dol. so spáry. Tou n.t.
d) Na rozloučení VIIc; M.Potůček, J.Rosol, 31.7.1992. Stěnou vzhůru k sokolíkům až ke K od něj šikmo vpravo, vzhůru podél hrany a na polici. Koutem přes sl. kruh n.t.
- Přímá Varianta VIIIa; M.Potůček jištěn, 31.7.1992. Od kruhu přímo vzhůru a dále n.t.
e) Ruční spára VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.85. Ruční spárou přes 2 stupně na polici a vpr. stěnou přes "Železné" placky n.t.
f) Soví spára VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 12.9.87. Vl. od kouta přev. spárou /K/ do díry a výše spárou n.t.
g) Zelená verlyba VIIIb; Bří Coubalové, 1991. 3m vlevo od cesty f) středem stěny přes 2K na polici. Přes převis 3.K n.t.
h) Neznámá VIIb; 2m vlevo od cesty g) stěnou podél hrany přes K na polici a po ní doprava ke sl. kruhu n.t.
i) Rychlý komín IV; Otto Cihelna, 3.8.85. Zužujícím se komínem na polici a vpr. ke knížce.
j) Široký komín III; Karel Bělina, 9.8.85. Komínem vl. od cesty e) n.t.
k) Střídání stráží VII; Otto Cihelna, P. Heřman, 12.10.85. N 4m vpr. od cesty i) stěnou přímo ke K. Šikmo dol. přes 2.K cesty i) n.t.
* l) Neblahé vyhlídky VII; Otto Cihelna, Karel Bělina, M. Dříza, M. Bělinová, 3.8.85. V levé části stěny přes díru k 1.K, šikmo vpr. ke 2.K a stěnou dol. na polici. Dlohým traverzem vpr. do kouta a stěnou po železitých chytech ke slaň. kruhu n.t.
- Varianta "Neblahých vyhlídek" VIIc; M.Potůček jištěn, 8.7.1991. Od 2.K cesty l) šikmo vpravo na polici a doprava ke sl. kruhu.
- Varianta "Do třetice všeho dobrého" VIIb; M.Potůček, J.Rosol, 8.9.1991. Stěnou přímo ke 2.K a cesou l) na polici a doprava ke sl. kruhu.
m) Paběrky VI; Karel Bělina, Luboš Martínek, 12.9.87. Vl. ve stěně spárou n.t.

15. MASIV TREMPŮ M o P

a) Anaconda IXa; Bří Coubalové, červenec 1992. V pravé části stěny v tmavém pruhu přes 4 K do díry pod převis. Přes převis /5.K/ n.t.
b) Slunečné pažity VII; Karel Bělina, Luboš Martínek, 1.7.85. Stř. stěny ke K. Stěnou do spáry a tou až na její konec. Převisem po velkých chytech n.t.
c) Bratři v triku V; Ivan Králik, L.Kolesa, L. Novotný, 6.10.84. V koutě z balvanu spárou a výše n.t.
* d) Vyhnízdění VII; Luboš Martínek a Karel Bělina, 1.7.85. V pravé části stěny /SZ/ spárou /K/ až na velkou plošinu a z ní vpr. vhloubením n.t.
e) Pohostinské vystoupení VIIb; M.Marek stř. S.Lukavský stř. V.Sojka, 25.9.1992. V SZ stěně sokolíkovou spárou a stěnou přes vodorovný zářez k 1.K. Stěnou přes polici a díru s převisem. Nad ní 2.K a stěnou n.t.
* f) Radostná fantazie VIIb; Luboš Martínek, Karel Bělina, 1.7.85. V levé části SZ stěny podél jemných trhlin k 1.K. Stěnou do zářezu a sokolíkem dopr. ke 2.K. Stěnou přes "Železné" placky n.t.

* 16. VĚŽ HELGY o P

a) Stará cesta VI. Při levé hraně S stěny vzhůru k převisu, mimo něj dol. a n.v.
b) Bláznivá cesta VI; Luboš Oujezdský, Z. Hubka, 14.7.68. Z náh. strany dol. do stř. V stěny a přes žebro n.v.
c) Údolní cesta VIIc; Karel Bělina a Luboš Martínek, 18.8.84. V úd. stěně šikmo dol. na hranu k 1.K. Hranou na šikmou polici a dopr. do velké díry /hodiny/. Převisem a stěnou /2.K/ n.v.
* d) Drážďanská cesta VI; Dieter Fahr, M. Khün, 15.5.66. Ze soutěsky dopr. na Z hranu a n.v.
* e) Pravá náhorní cesta V; Bohdan Zvarič, M, Zvaričová, 11.7.64. Stř. S stěny přes "Železné" placky n.v.

17. LVICE A LVÍ STĚNA M o P

a) Za rohem IV; Karel Bělina, M. Bělinová, 3.8.85. Krátce stěnou do spáry, v ní až na konec pod vrcholovou hlavu a vl. n.t.
b) Rohlík IV; Otto Cihelna, Ivan Králik, V. Helcl, 21.7.84. Vpr. od žebra zahnutým komínem n.t.
c) Vnitřní cesta II; Ivan Králik, V. Helcl, Otto Cihelna, 21.7.84. Komínem uvnitř n.t.
d) Pod slaněním III; Ivan Králik, 21.7.84. Stěnou a koutem pod slaněním n.t.
e) Dvojkomín III; Luboš Martínek, K. Bělina, V. Túró, 19.8.84. V levé části stěny z kouta rozporem mezi 2 úzkými komíny n.t.
f) Čarodějův plášť IXa; Bří Coubalové, 1991. Hladkou stěnou přes 3 K n.t.

Copyright ©2001 Ládíčkovo Pekárna