pruvodce po skalach
  VAŇOV
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 


I. STRÁŽCE VAŇOVA

Nákres (14 kb)

Věž se nachází nad obcí Vaňov u Ústí n/L asi v polovině svahu. Všechny cesty jsou osazeny kruhy a vrtanými háky. Staré skoby jsou vytlučeny.
Přístup: Před konečnou stanicí městské dopravy č. 15 přes železniční přejezd kolem restaurace Lípa doleva po cestě. Dále cestou skrz pozemek mezi zahradami kolem betonové opěrné zdi sesuvu, šikmo doleva pěšinou lesem, až dojdeme na vodorovnou pěšinu. Odtud přímo strmě vzhůru. Skály jsou viditelné již od sesuvu.


1) Stará cesta 2. Od (Z) T dol. po lavici a skoro na jejím konci vhloubením ve stěně n.v.
2) Okrajová cesta 3; K. Bělina, M. Cach, 21.4.1996. Vpr. v údol. stěně ze svahu do T na lavici. Stěnou n.v. (2 vrt. háky)
3) Dřevěná galerie 4; K. Bělina, E. Beikert, 25.3.1996. N ze svahu stěnou do T na lavici. (3 vrt. háky)
4) Cesta ze svahu 4; K. Bělina, M. Pauza, 7.4.1996. N ze svahu dol. po římse ke spáře, tou do T na lavici. Stěnou n.v. (2 vrt. háky, 1 kr.)
5) Hlavní spára 4; K. Bělina, M. Pauza, 7.4.1996. Stř. údol. stěny na podvrchol. polici. Cestou "Stará cesta" n.v. (3 vrt. háky)
6) Zelený koberec 5; K. Bělina, E. Beikert, 25.3.1996. Stěnou vpr. od údol. cesty přes 8 vrt. háků na podvrchol. polici, která se táhne celou stěnou. Stěnou při hraně n.v.
7) Údolní cesta 5; K. Bělina, J. Chára, 19.4.1994. Vl. v údol. stěně ke kr., vzhůru do spáry, spárou a stěnou přes 6 vrt. háků na levé ukončení podvrchol. lavice. Ze stanoviště při hraně n.v.
8) Údolní spára 5; K. Bělina, R. Meffert, 23.5.1996. Při levé údol. hraně přev. spárou na balkón cesty "Severovýchodní hrana". (3 vrt. háky)
9) Severovýchodní hrana 5. Přev. hranou přes kr. na balkón (vrt. hák). Dále po hraně (2 vrt. háky) na stanoviště. Po hraně n.v.
10) Angreštová 3; K. Bělina, M. Pauza, L. Bílek, 7.4.1996. Ve (V) úzké stěně komínem ke kr. Výše ztrácejícím se komínem n.v.
11) Komu zvoní hrana 6; J. Kulič, J. Pechout, J. Souček, 2.10.1976. V pr. části náhorní stěny trhlinou na hranu a po té k vrcholu. (1 kr., 2 sk., 4 vrt. háky)
11a) Varianta 4; K. Bělina, J. Jakl, H. Nescheida, 8.6.1996. Vl. od "Angreštové" stěnou přes 2 vrt. háky na hranu a cestou "Komu zvoní hrana" n.v.
12) Bradou vzhůru 6; J. Souček, J. Pechout, 27.3.1975. N poněkud vpr. od náhorní spáry. Stěnou šikmo dopr. vzhůru do pukliny, tou, později spárou n.v. (1 kr., 4 vrt. háky)
13) Náhorní spára 5; J. Rada, J. Souček, 11.3.1973. Přev. náhorní spárou v (J) stěně n.v. (4 kr., 3 vrt. háky)
14) Vánoční dárek 6; J. Slavík, J. Pechout, J. Souček, 23.12.1975. Výstup vede mezi cestami "Náhorní spára" a "Spartakiádní direttissima" př. n.v. (1 kr., 4 vrt. háky)
15) Spartakiádní direttissima 6; J. Souček, J. Pechout, 7.4.1975. Puklinou v levé části náhorní stěny, později spárou n.v. (1 kr., 5 vrt. háků)
16) Kozkův šprým 5; K. Bělina, V. Lhotka, 2.1.1998. Úplně vl. v náhorní stěně trhlinou na šikmou polici. Z ní vpr. po hraně n.v. (5 vrt. háků)
17) Jihozápadní cesta 2; K. Bělina, V. Lhotka, 2.1.1998. Vhloubením do kouta (jištění), stěnou vl. na polici v náhorní hraně. (1 hák)
18) Náhorní hrana 2; D. Eminger, D. Pletánková, 28.10.1979. (Z) hranou na polici, dále po hraně n.v. (1 vrt. hák)

II. BANDSTEIN

Nákres 1 (21 kb)

Nákres 2 (11 kb)

Věž se nachází nad obcí Vaňov u Ústí n/L asi v polovině svahu. Všechny cesty jsou osazeny kruhy a vrtanými háky. Staré skoby jsou vytlučeny. První výstup na tuto věž provedl Friedrich ze Schreckensteinu v roce 1942. Druhý výstup byl proveden až o 11 let později Jaroslavem Mlezákem a Milošem Matrasem 3.5.1953. Původní vrcholová knížka se nachází v horolezeckém oddíle Spartak Ústí n/L. Druhá kniha je z roku 1953. Přístup: Před konečnou stanicí městské dopravy č. 15 přes železniční přejezd kolem restaurace Lípa doleva po cestě. Dále cestou skrz pozemek mezi zahradami kolem betonové opěrné zdi sesuvu, šikmo doleva pěšinou lesem, až dojdeme na vodorovnou pěšinu. Odtud přímo strmě vzhůru. Skály jsou viditelné již od sesuvu.

1) Stará cesta 4; Friedrich ze Schreckensteinu, 1942; 1. český výstup J. Mlezák, M. Matras, 3.5.1953. Náhorní stěnou poblíž hrany k vrcholu.
1a) Nástupová varianta Staré cesty 4; K. Bělina, J. Chára, 26.3.1994. Vpr. od "Staré cesty" stěnou přes kr. ke 2. vrt. háku.
2) Traverz 4; J. Mlezák, M. Matras, 29.9.1953. N na (Z) hraně, dol., napříč (S) stěnou na (V) hranu, dále hranou k vrcholu.
3) Úzká stěna 4; K. Bělina, A. Machau, 11.9.1995. Úzkou (Z) stěnou překřížením T n.v. (3 vrt. háky)
4) Západní hrana 5; K. Bělina, Z. Korňuta, 12.3.1994. Vl. v (Z) stěně při hraně do T, který překřížíme a pokračujeme hranou n.v. (1 kr., 3 vrt. háky)
5) Severní cesta 5; J. Rada, jištěn J. Kolínkem, 2.10.1953. Údol. stěnou vede stř. spára. Tou až na šikmou lávku. Dol. po lávce a z jejího konce stěnkou a dále při hraně n.v. (1 kr., 4 vrt. háky)
6) Přímá severní cesta 6; K. Bělina, J. Chára, 6.4.1994. Od 4. jistícího háku stěnou do T. Dále stěnou přes další 2 háky n.v.
7) Via Karolína 6; K. Bělina, H. Nescheida, 8.6.1996. V levé části údol. stěny. Stěnou výše podél trhliny n.v. (8 vrt. háků, 1 kr., 2 nýty)
8) Společně k vrcholu 6; K. Bělina, K. Bělinová, 13.3.1994. V levé části údol. stěny spárou na plošinu ve (V) stěně. Vpr. po hraně n.v. (3 kr., 4 vrt. háky)
9) Východní stěna 6; R. Torn, A. Černík, 31.5.1960. N stř. stěny na polici. T dol. na hranu a tou vzhůru na úroveň balkónu. T dopr. na tento balkón a stěnou n.v.
10) Skvělá generálka 6; K. Bělina, J. Chára, 19.3.1994. Vpr. v (J) stěně přev. hranou šikmo dol. do stěny přes 3 vrt. háky na hraně, jištění u 3. kr. cesty "Východní stěna". Od kr. dol. přev. hranou přes další vrt. hák n.v.
11) Jižní stěna 5; J. Rada, T. Hála, 30.9.1953. N upr. (J) stěny, tou k vrcholu. (4 vrt. háky)
12) Bielefeldská cesta 6; K. Bělina, E. Beikert, 25.3.1996. Od hodin na (J) stěně př. n.v. (2 kr., 2 vrt. háky)
13) Nová jižní cesta 5; K. Bělina, Z. Korňuta, 12.3.1994. N vl. od "Jižní stěna" stěnou přes 4 vrt. háky n.v.

III. VODOPÁD PODLEŠÍNSKÉHO POTOKA

Přesněji vodopádová stěna Podlešínského potoka. Horolezecká činnost je zde možná pouze na vodním ledu. Přitom lze používat jištění nebo pomůcky pronikající pouze do ledu, nesmí se používat ty, které poškozují skálu. Přístup: Po turistické cestě z Ústí nad Labem (viz mapa KČT - České středohoří - západ).

Copyright ©2002 Ládíčkovo Pekárna