historie
news 
historie 

Bořeňské pohledy 
Bořeňská chata 
Borschen garten 

průvodce 
HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 

Zasloužili se o zpřístupnění Bořeně.Vlevo sedící disponent-Franz Kotrba je tvůrcem Bořeňské zahrady, která vznikla v r. 1929-1933 Vpravo stojí "strýc" Bořeně Rudolf Lois Scharf, který otevřel Bořeň pro svět horolezectví. F.Kotrba zemřel v r. 1934 ve svém rodišti. R.L.Scharf (28.8.1880-2.1.1967) pohřben v Salzburgu.
Copyright ©2009 Ládíčkovo Pekárna