skály na Stříbrném vrchu
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 

SKÁLY NA STŘÍBRNÉM VRCHU

1. ROMANTICKÁ

a) Přepadová III; Radek Mikuláš, A. Pospíchalová, 18.5.91. Z masívu přepad přes komín a krátce n.v.
b) Komín III; Ladislav Vörös, J. Hanuš, 20.10.91. Komínem mezi masívem a věží n.v.
c) Sunshine VIIb; Pavel Šťovíček jištěn,15.6.91. Sokolíkem v západní stěně na římsu ke kruhu a vpravo spárkou na vrchol.
d) Rozumbrada VIIb; Pavel Šťovíček jištěn, 15.6.91. Středem údolní stěny asi 5m vzhůru, vpravo na hranu (smyčky) a k hodinám, vpravo za hranu ke kruhu cesty c). Šikmo vlevo přes převis na vrchol.

2. PŘÍZEMNÍ VĚŽ

a) Přeskok 1; Radek Mikuláš, A. Pospíchalová, 18.5.91. Z masívu s dubem přeskok na vrchol.
b) Svatební pochod II; Radek Mikuláš, A. Pospíchalová, V. Strnad, J. Hnilica ml., J. Hnilica st., M. Hnilica, 15.6.91. Komínem mezi masívem a věží n.v.
c) Slavnostní fanfára VII; Pavel Šťovíček, 15.6.91. V levé části J stěny přímo k železitým chytům na vrchol.
d) Vytahaný ruce VI; Ladislav Vörös, 20.10.91. Náhorní hranou n.v.

3. VYHLÍDKA M

a) Lehce povolná VI; Josef Nestler, R. Hamak, M. Sýkora, D. Jirsová, 2.7.94. Vlevo od hlavní části masívu, stěnou do šikmo ubíhající spáry a tou n.v.
b) Minové pole VII; Josef Nestler, R. Hamak, M. Sýkora, D. Jirsová, 2.7.94. V levé části masívu stěnou přes kruh do díry a zleva přes druhý kruh podél spárky n.v.
c) Koření života VII; Josef Nestler, M.Štítkovec, 1.7.1995. Výraznou zalomenou spárou v SZ stěně na vrchol.

4. STŘÍBRNÁ OPONA M

a) Krátká cesta II; Borek Metal, 27.7.92. Krátkou spárou na temeno.
b) Cesta přes kříž IV; Borek Metal, 27.7.94. Spárou několik metrů vzhůru, dále sokolíkovou spárou šikmo vlevo na temeno.
c) První vlašťovka III; Borek Metal, 27.7.94. Spárou, dále dvoj- spárou na balkónek a levou spárou na temeno.
d) Dvojí iluze VIIc; Jaroslav Bulín, Z.Hubka, 3.10.1994. Západní stěnou (2 kr.) na balkónek s velkou borovicí. Odtud lehce n.t.

5. ŠTÍTEK M

a) Hra s ohněm VIIc; Jaroslav Bulín, Z.Hubka, 3.10.1994. Západní stěnou přes 2 kruhy na temeno.

6. VČELÍ HRAD o

a) Stará cesta I; Z náhorní strany rozporem a zářezem n.v.
b) Přeskok 2; Z masívu (vlevo od st.c.) na vrchol.
c) Syrakusy VI; Borek Metal, R. Mikuláš, 28.6.92. Šikmým zářezem při jižní hraně (smyčka), traverz vpravo na šikmou římsu a vzhůru ke kruhu. Jeden metr vpravo a n.v.
- Varianta VII; Borek Metal, R. Mikuláš, 28.6.92. Od kruhu cesty c)šikmo vlevo n.v.
d) Jižní spára V; Radek Mikuláš, M. Hnilica, J. Hnilica ml, V.Strnad A. Mikulášová, 15.6.91. Od jihu zářezem a spárou k hodinám. Stěnkou vlevo nebo dále spárou na plošinu a n.v.
e) Pomsta VII; Borek Metal, Z. Doležal, 8.7.94. Vpravo od cesty f)stěnou ke kruhu, vpravo do spáry a n.v.
f) Sociální případ VIIIa; Josef Nestler, R. Hamak, M. Sýkora, D. Jirsová, 3.7.94. Vpravo od "Kulisy" v levé části stěny ke kruhu, stěnou a mírně vpravo přes vhloubení n.v.
g) Pravý kulisový komín III; Radek Mikuláš, M. Hnilica, 15.6.91. V severozápadní stěně pravým komínem mezi kulisou a věží n.v.
h) Cesta přes kulisu V; Ladislav Vörös, R. Hamak, 26.10.91. Při pravé hraně kulisy, přes břicha n.v.
i) Levý kulisový komín II; Vladislav Strnad, A. Mikulášová, R. Mikuláš, M. Hnilica, J. Hnilica ml., 15.6.91. Levým komínem mezi kulisou a věží n.v.
j) Pravá spára V; Borek Metal, P. Vlasák, 4.8.91. Spárou vlevo od kulisy přes stupně (K) na polici traverz vpravo a vhloubením n.v.
k) Cesta pro Martinu VI; Vörös Ladislav, R. Hamak, 26.10.91. Levou údolní spárou přes kruh do korýtka a přimo n.v.
l) Přes plásty VI; Richard Hamak, L. Vörös, 26.10.91. V levé části severní stěny na polici k hodinám, vpravo zářezem n.v.
m) Přeskok 1; Šťovíček Pavel, 15.6.91. Z masívu (vpravo od s.c.)n.v.

7. HRADBA o

a) Seskok 1; Richard Hamak, L. Vörös, 1.3.92. Seskokem z přilehlého masívu n.v.
b) Vyplašenka IV; Ladislav Vörös, R. Hamak, M. Špatenka, 22.5.92. Hranou a spárou pod slaněním n.v.
c) Rébus VIIb; Ladislav Vörös, R. Hamak, M. Špatenka, 24.5.92. Stěnou pod slaněním na polici (hodiny) a přes kruh n.v.
d) Překvapení na konec VII; Ladislav Vörös, R. Hamak, M.Špatenka 23.5.92. Nástup v údolní stěně vpravo od komína. Obtížným výšvihem zleva. Traverz na hranu a přes kruh n.v.
e) Komín III; Ladislav Vörös, R. Hamak, 1.3.92. Komínem pod vrchní vklíněný balvan a průlezem n.v.

8. LEBKA o

a) Normální cesta IV; Hamak Richard, 24.5.92, Náhorní stěnou n.v.

9. STĚNA U LEBKY M

a) Kurýr VI; Richard Hamak, L. Vörös, M. Špatenka, 22.5.92. Stěnou přes kruh n.v.

10. VČELÍ VĚŽ

a) Přeskok 1; Alena Mikulášová, R. Mikuláš, J. Hnilica ml., M. Hnilica, 16.5.91. Z masívu n.v.
b) Komín II; Richard Hamak, L. Vörös, 26.10.91. Komínem mezi masívem a věží n.v.

11. DVOJČATA o

a) Náhorní cesta IV; Ladislav Vörös, R. Hamak, 27.10.91. V levé části náhorní stěny krátce přes poličku přímo n.v.
b) Zuby nehty VII; Ladislav Vörös, R. Hamak, M. Špatenka, 24.5.92 Západní stěnou 3metry vpravo od cesty c) přes kruh n.v.
c) Hodinářství III; Ladislav Vörös, R. Hamak, M. Špatenka, P. Princ 22.5.92. Při západní hraně (jižní věže) přes soustavu hodin n.v.
d) Bivakový komín IV; Borek Metal, 27.7.92, Přes převis do SZ stěny traverz vlevo do komína mezi věžemi a n.v.
e) Záda V; Richard Hamak, L. Vörös, M. Špatenka, P. Princ, 22.5.92. Středem údolní stěny přes kruh n.v.

12. KUŘE o

a) Přeskok 1; Borek Metal, 4.8.91. Z masívu n.v.
b) Náhorní komín II; Borek Metal, R, Mikuláš, 28.6.92. Rozporem mezi masívem a věží n.v.
c) Normální cesta II; Radek Mikuláš, B. Metal, 28.6.92. Z náhorní strany komínem na balkón a n.v.

13. PROCHODA o

a) Cesta k vzteku II; Radek Mikuláš, J. Hnilica st., 15.6.91. Pravou náhorní hranou n.v.
b) Cesta chromáků III; Pavel Šťovíček, 15.6.91. Levou náhorní hranou n.v.

Copyright ©2001 Ládíčkovo Pekárna