Bořeň jižní prostor
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 

Začíná výrazným pilířem zvaným Levý jižní pilíř a končí "Kramlovanou" turistickou cestou. Levý jižní pilíř spolu se Středním jižním pilířem tvoří Levý jižní amfiteátr. Pravý jižní amfiteátr je pak ohražen Středním a Pravým jižním pilířem. V nejhlubší části Pravého jižního amfiteátru je výrazná spára přecházející v komín, zvaná "Skobová díra". U úpatí Pravého jižního pilíře se šikmo k (V) zvedá Skalní hrad s typicky věžovým cimbuřím, které odděluje od Jižní stěny prostor Nádvoří, překlenutý Přepadlým pilířem. Ze zbylé pravé poloviny (J) stěny vystupuje samostatná ostrá věžička Ďáblova kazatelna. Úplně vpravo od ostatních skalních útvarů Jižního prostoru stojí skupinka nižších skalek nazvaná (JV) nebo též Kozí pilíře.
Pokud není jinak uvedeno je popis cest řazen zleva doprava:


I. LEVÝ JIŽNÍ PILÍŘ

První skalní útvar Jižního prostoru směrem od (Z). Levou (Z) stěnu lemuje v dolní části široká rampa, která přechází do údolní stěny, kde vytváří prostorný balkón. Všechny nověji lezené cesty začínají právě odtud. Z vrcholu je možno sestoupit (kl. 2) do Levého amfiteátru nebo slanit. SK je umístěn na vrcholu pilíře nad výlezem cesty "Páter noster".

Mapka (80 kb)

Zcela mimo Levý jižní pilíř stojí vlevo nad ním malý, ale výrazný pilířek. Na něj vede cesta:
1) Vzpomínka na Lukáše Hermu 4; R. Hamak, R. Šulc, 16.1.1994. N je zpr. přes sk. Úkrok dol. a stř. úzkého pilířku n.v. (sk.,nýt)

Cesty v levé (Z) stěně pilíře:
N pod pilířem, levou částí na balkón (kl. 3) a odtud lehký T vlevo do boční stěny pilíře:

2) Západní 4-. Vl. na konci (Z) stěny je rozrušená spára. Spárou přes něk. vhloubení krátce n.v.
3) Západní spárka 7-; původně V A1. Z balkónu podél úzké trhliny n.v.
4) Západní kout (Bojogénes) 6+; původně VI A0. Nápadným koutem v pr. části (Z) stěny n.v.
5) Hysterie 8-; J. Maršík ml., J. Maršík st., 4.3.1989. Vpr. od 4) stěnou k expanz. sk. Dopr. na hranu a jí přes druhou expanz. sk. n.v.
6) Neznámá 7+; 1994. Hladkou plotnou přes tři nýty n.v. Jištění osazeno shora.
7) Čert ví 6+; J. Hoblák, V. Straka, J. Paul, 11.2.1989. Hladkou hranou vl. od 8) přes kr. a expanz. sk. n.v. pilíře. Cesta začíná na balkóně.
8) Páter noster 5; původně V A0 - němečtí lezci, 1926. Stř. pilíře se táhne výrazná koutová spára přeťatá v polovině balkónem, z něhož směrem dolů se spára ztrácí v členitém terénu. Zde N a dále zmíněnou spárou n.v.
9) Bonbónek 5; M. Bulín - J. Hoblák, 29.12.1988. Pilířem přes sk. ke kr. a hranou n.v. Cesta začíná na balkóně.
10) Traverzová varianta 3; němečtí lezci, 1926. Na balkón stejně jako 8) nebo koutem vpr. Odtud T až do druhé výrazné spáry vpr. a tou n.v.
11) Klasická 4. Z pr. strany pilíře výrazným koutem na balkón a spárou př. n.v.
11a) Spodní var. 4. N jako 11). Na začátku koutu T vl. nad převis a př. na balkón. Dále jako 11).
12) Malá plotna 4. Pr. část pilíře tvoří v dolní části mírně položená plotna, která je proťata několika trhlinami. Stř. plotny př. do druhé výrazné spáry a tou n.v. jako 10).
12a) Varianta na hranu 4. V horní části plotny T vpr. na hranu a jí n.v.
13) Rozrušená 4. Při vstupu do amfiteátru je v levé části rozrušený kout. Jím n.v.

II. LEVÝ JIŽNÍ AMFITEÁTR

Mapka (80 kb)

Členité vhloubení, na jehož konci je několik nápadných a poměrně vysokých pilířů (Hubeňour, Čima). Většina starších cest v amfiteátru je nižší klasifikace. Výška výstupů je od 15 m u vstupu do amfiteátru, až po 30 m v jeho nejvyšší části. Sestup do amfiteátru je stejný jako u Levého pilíře. Slanění je od vrcholu "Čimy" (délka cca 30 m, VK) nebo od "Minaretů" (20 m).

1) Splahácký koutek 4; J. Vlasák, S. Emingr, 7.4.1990. Vl. od vhloubení, kterým vede sestup do amfiteátru (cesta 2), je ve stěně nápadný pravoúhlý kout, jehož pr. stěna je rozrušena něk. trhlinami. Po předskalí šikmo dopr. až pod zmíněný kout. Koutem př. n.v.
2) Úniková (Sestupová) 2. Na začátku amfiteátru je v levé stěně vhloubení se stromy. Jím n.v. Vhodné k sestupu.
3) U Minaretů 4. V levé části amfiteátru je pilíř s výraznou spárou zakrytou větvemi stromu. Spárou a v horní části rozrušenou stěnkou n.v.
4) 1. minaret 3; němečtí lezci, 1936. V levé části amfiteátru je vhloubení s jeskyňkou. První spárou do jeskyňky a n.v.
5) Pilíř minaretů 4+. Pilířem, který se zvedá vpr. od jeskyňky přes skobu a nýt n.v. Na vrcholu je umístěn SK.
6) 2. minaret 3; němečtí lezci, 1936. Druhou spárou n.v.
7) 3. minaret 3; němečtí lezci, 1936. Třetí spárou n.v.
8) 4. minaret 3; němečtí lezci, 1936. Čtvrtou spárou, vpr. od jeskyňky, n.v.
9) Nesmrdí rum 4+; J. Nestler, R. Hamak, 5.2.1994. V levé stěně amfiteátru je široký useknutý pilíř (vpr. od posledního minaretu). Přes sk. a nýt n.v. useknutého pilíře. Dále na hranu levého pilíře (sk.) a jím n.v.
9a) Var. Smrdí práce 4; R. Hamak, J. Nestler, 6.2.1994. Z plošiny useknutého pilíře úzkým pilířem vpr. od 9) n.v.
10) Lehká 2. Vhloubením, které je z pr. strany useknutého pilíře, n.v. Odtud některým z dalších vhloubení n.v.
11) *Pilíř Hubeňoura (Čima Sinistra) 5+; V. Bečvář, Z. Hubka, K. Mařík, Dříza, 1.3.1975. Stř. výrazného odštípnutého pilíře přes 3 nýty n.v. Exp. cesta. Nýty osazeny dodatečně v roce 1994.
12) Hubeňour 3; němečtí lezci, 1936. Vpr. od Minaretů je další vhloubení s výrazným pilířem v horní části odštípnutým od masívu a tvořícím jakési velké okno. Z něho padá k úpatí komínová spára. Spárou do jeskyňky a výše komínem n.v.
13) Přímá 3. Komínovou spárou v nehlubší části vhloubení vl. na konci amfiteátru pod převis, přes převis n.v.
14) Převislá 4; J. Hejk, A. Stuchlíková. Vhloubením pod převis, zl. přes něj do spáry a tou n.v.
15) *Čima 5. Na konci amfiteátru je nápadný vysoký pilíř. Stř. pilíře n.v. Krásná, vzdušná cesta.
16) Zarostlá 4. Cesta vede vpr. od 15) komínem v místech, kde se 15) dotýká stěny a tvoří tak terasovitý komín.

V pravé stěně amfiteátru vedou:
Mezi cestami 16 až 21 je řada koutů a spár, většina z nich menšího lezeckého významu, klasifikace 3-4. Nejznámější z nich jsou:

17) Zimní 3. Vpr. od 16) přes terasy a stupně n.v.
18) Svatební dar Šťastným 7-; M. Svinařík, B. Bandas, 12.8.2001. N pr. částí kuloáru po stupních pod mírně přev. pilíř. Zl. k nýtu, stěnou do trhliny (nýt) a tou šikmo dopr. na hranu. Hranou na polici dol. k nýtu a př. stěnou n.v.
19) Kostelní 3; R. Stuchlík, A. Stuchlíková. Zcela v pr. koutě amfiteátru jsou tři věžičky. N zl. na velký balvan, odtud mezi pr. a prostř. věžičkou na římsu a dále mezi prostř. a levou věžičkou n.v.
19a) Varianta 3. Vpr. od N širokou koutovou spárou.
20) Brkyho cesta 7; R. Hamak, J. Nestler, 18.5.1994. Naproti 15) je hladká a přev. boční stěnka pilíře. Jí přes dva nýty n.v.
21) Závaží 4-; Z. Pašek, V. Svoboda. V pr. části amfiteátru vpr. od bílého výlomu koutem vzhůru.

III. STŘEDNÍ JIŽNÍ PILÍŘ

Mapka (80 kb)

Dominantní skalní útvar celého (J) prostoru. Ve stěnách pilíře vede řada oblíbených a dobře zajištěných cest, které je možno označit jako hvězdičkové. Výška výstupů je od 20 m do 40 m. Sestup z vrcholu je po šikmé rampě ("Tygrův žebřík") do Pravého amfiteátru . Slaňovací kruh je umístěn nad výlezem cesty "Hladký kout". Slanit je možno též od 3.kruhu cesty "Tařice".

LEVÁ ČÁST
1) Ypsilonová 6+; Z. Pašek, V. Černík. Levá boční stěna Středního jižního pilíře je rozťata ypsilonovou spárou. Tou obtížně na malou kazatelnu, dále vpr. a spárou n.v.
2) Lotrando a Zubejda 8+/9-; 1. RP - Jar. Maršík, 14.6.2001. Stř. pilíře (4x nýt) nad ypsilon. spárou Jištění osazeno shora.
3) Levá Ypsilonová 6+. Jako 1) přes ypsilonovou spáru. Z kazatelny vl. a nevýrazným koutem n.v.
4) Hadrová 5-. Krátkým koutem vpr. od 1) na plošinu. Odtud vpr. do výrazného kouta a jím vzhůru až pod přev. balvan. Vl. krátce n.v.
4a) Varianta 5-; J. Hoblák - J. Voves, 12.2.1989. Z plošiny nad nástup. koutem od expanz. sk. dol. na stupeň. Zpět vpr. a př. přes 2. nýt na veliký balkón. Př. spárou nebo T na hranu (lehčí) ke kr. cesty 5).
5) Rudolfínka 6; původně V A1 - A. Rudolf, Tůma, 1.volný přelez: J. Bulín - J. Hoblák, A. Rudolf, 1988. Na balkon jako 6). Z balkonu trhlinou na výraznou hranu vl. od 6). Hranou přes sk. ke kr. a stěnou při hraně n.v.
6) Divná 5; němečtí lezci, 1937. Zl. (těžší) nebo zpr. na výraznou kazatelnu, která je v levé části pilíře. Z kazatelny širokou, koutovou spárou n.v. Namáhavé.

STŘED
7) *Diretissima 7-; původně V A1. Jemnými trhlinkami, které se táhnou stř. pilíře n.v.
8) Superdiretissima (Chrastivá) 7+; původně V A3 - V. Bečvář, Z. Hubka, 1975. Př. stř. pilíře přes převis a stěnou n.v.
9) Nová (Pravá diretissima, Vystrčená) 6-. N ve spádnici pilíře. Po šikmých plotnách pod převis. Koutem vpr. vzhůru ke spáře. Spárou př. n.v.
10) *Tařice (Mechová) 5-. Po šikmých plotnách vpr. od 9) pod nápadné vhloubení (vpr. ve stěně 1.kr.). Koutem a spárou (rozpor) ke 2. kr. Nad kr. vpr. na temeno pilířku a krátce na stanoviště (3. kr.). Krátkou stěnkou př. n.v.
10a) Varianta. Od 2. kr. př. n.v.
11) Pilířová (Prckova) 5; J. Slavík. Stř. pilíře př. (sk., 2 nýty) na plošinu ke 3. kr. cesty "Tařice".
12) Vylomená 4. N cesty je pod žlutým vylomeným místem v dolní části stěny. Po nakloněných plotnách až pod žlutý výlom, odtud T vl. do vhloubení a spárou n.v.
12a) Varianta 4. Přes žlutý výlom př.
12b) Varianta 4. Stěnou př. pod spáru a tou n.v.

PRAVÁ ČÁST
13) Matrasova 6-. Vpr. od 12) je ve stěně kout. Koutem přes dva kr. pod převis. Pod ním vpr., pak př. n.v. nebo pod převisem vl. (lehčí).
14) Zapomenutá 5; S. Lukavský s druhy, 2.11.1969. Cesta vede z pr. strany mírně vystouplého pilíře mezi cestami 13) a 15).
15) *Lišejníková 6-; původně V A1 - A. Olexa, Z. Pašek, 2.11.1969, 1. volný přelez: J. Kozlík, 14.3.1970. Nevýrazným a otevřeným koutem (1. kr.) pod vrchol. plotnu proťatou tenkou spárkou (2. kr.). Od 2. kr. stěnkou na lávku ke SK.
16) Velký třesk 7; J. Hoblák, J. Voves, 27.3.1989. N cestou 17) přes převis (expanz. sk.) na stupeň v koutě. Dol. přes kr. na hranu. Hranou přes 2. kr. na Tygrův žebřík ke SK.
17) *Hladký kout 6. Vl. od 18) je výrazný hladký kout. Přev. N do koutu a jím n.v.
18) *Baldachýn 5+; Z. Pašek, V. Svoboda. Na konci pr. stěny Středního jižního pilíře je velký kout končící useknutým převisem. Koutem až pod převis. Pod převisem vpr. a okolo převisu vzhůru na Tygrův žebřík.
18a) Levá varianta 6-. Pod převisem vl. a př. n.v.
18b) Přímá varianta 8-; J. Maršík ml., J. Maršík, prosinec 1990. Stěnou př. pod převis 18). Stř. převisu (sk.) na Tygrův žebřík.
19) Špatný den pro umírání 6-; J. Hoblák, J. Kotek, 12.1.1991. Vpr. od 18) po oblém pilíři přes dva kr. na Tygrův žebřík. Původně technická cesta A2-3. Dále je možné pokračovat cestou "Přes hnízdo".
20) Poslední (Vedle Baldachýnu) 4. N je vpr. na konci stěny. Př. stěnou pod spárku (bříško). Přes bříško pomocí žebra vpr. na Tygrův žebřík - stanoviště. Cestou 21) sestoupíme něk. m vpr. dolů pod výraznou koutovou spáru. Spárou kolem stromu n.v. - 3.
21) Tygrův žebřík 1. Z vrcholu Středního jižního pilíře se táhne směrem vpr. dolů šikmá lávka. Hodí se pro sestup.

IV. PRAVÝ JIŽNÍ AMFITEÁTR - LEVÁ STĚNA

Mapka (20 kb)

Ve své levé části je stěna rozdělena šikmou rampou na dolní a horní část. VK je umístěna na balkóně Horní stěny a na vrcholu pilíře, který je v zadní části amfiteátru ("Change"). Zde je též SK (22 m). Výška výstupů u některých cest přesahuje 40 m.

1) Přes hnízdo 5; J. Nestler, M. Cahák, 29.1.1989. N z Tygrova žebříku na hraně vl. od horní části "Poslední". Hranou, dole vpr. stěnou přes sk. a nýt do hnízda a n.v.
2) SKAJP 7; J. Nestler, R. Šulc, 27.10.1988. Pilířem vl. od 3) n.v.
3) Tygří spára 6-. Tygřím žebříkem pod hladkou plotnu ("Zrcadlo"), která je zl. ohraničena kolmou spárou. Spárou n.v.
4) Zrcadlo 7; původně VI A2. N je v dolní části "Tygřího žebříku". Př. ve středu výrazné plotny, která je rozryta mělkými trhlinami. Stř. plotny n.v.
5) Vzpomínky na tátu 7; J. Hoblák, L. Straka, 10.6.1989. Pr. část stěny "Zrcadla" tvoří pilíř, kterým vede výstup. Spárou na balkón vl. od 6). Po hraně ke kr. Stěnou pomocí trhlinek (sk.) na stupeň na hraně a po hraně n.v. stěny ke SK.
6) Dívčí 3. V místech, kde v amfiteátru zaniká Tygrův žebřík, se zvedá kout, v jehož spodní části je pilířek se skal. hlavou. Odtud pr. spárou a později komínem n.v.
7) Pytlácká 6; K. Mařík s druhem. Vpr. od 6) je ve stěně tenká spára. Spárkou (1. kr.) do kouta (2. kr.). Odtud na šikmou lávku. Dále cesta pokračuje spárou, která je v levé části Horní stěny.
8) Oční spára 5+; M. Hrabal, J. Augusta. Koutem a spárkou, vl. od 10) na šikmou lávku (z části zarostlé křovinami). Ze šikmé lávky př. vhloubením pod převis v Horní stěně. Př. přes převis na plošinu (VK) a koutem n.v.
9) Pilíř opilců 6-; J. Nestler, P. Baumgartner, 27.8.1988. Pilířem (vl. od "Gotického okna") přes 3 nýty na stanoviště pod cestu "A sakra".
10) Gotické okno (Roztažená) 4. Dále směrem do amfiteátru je charakteristické vhloubení ve tvaru gotického okna, uzavřené špičatým převisem. Přes něj lehce na lávku, dále buď lehce vl. po šikmé hlinité lávce n.v., nebo z lávky pokračujeme pod převis v Horní stěně, který obejdeme zpr. na plošinu k VK. Koutem krátce n.v. - 3+.
11) Krk 7-; Jan Žižka - Josef Žižka, 18.4.1999. Úzkým pilířkem př. n.v.
12) Krátká spára 3. Krátkou spárou vpr. od 10) n.v. pilířku ke stromu. Odtud již lehce po šikmé lávce n.v.
13) Tichá dohoda 5; R. Hamak, J. Kabátová, 23.5.1995. Vl. od N cesty 13) je krátký pilíř v horní části proťatý spárou. Převisem přes nýt do spáry (sk.), tou n.v. pilířku, dále libovolnou cestou n.v.
14) Jižní komín (Žlab) 3. Z pr. strany nízkého pilířku vhloubením ke stromu. Od stromu do výrazného vhloubení vpr. ve stěně a tudy n.v.
15) *Řezané pivo 5-; L. Vörös, J. Nestler, 11.9.1993. Levou hranou pilíře přes 3 nýty n.v. Na vrcholu SK (30 m).
16) Sluneční (Otcova slunečnice) 4+; J. Slavík s dr. Vhloubením, které je ve středu výrazného, asi 40 m vysokého pilíře, pod bříško. Přes něj př. a stř. kolmého pilíře n.v.
17) Ukradená 6; J. Nestler, J. Voves, 18.2.1989. N z bloku do stěnky pilíře, tou kolem dvou nýtů k trhlinám v horní části (sk.) a podél nich n.v.
18) Malé gotické okno 4. Za pilířem (cesta 15), směrem dovnitř amfiteátru je v dolní části vhloubení, tzv. Malé gotické okno. Přes něj do širokého vhloubení, které se výše rozdvojuje. Odtud buď př. levým vhloubením, které je zarostlé křovím n.v., nebo pr. koutem n.v. výrazného pilíře (VK, SK) - většinou lezená var.
19) Tajná cesta 5-. Vpr. od 17) je na konci amfiteátru vysoký, kolmý pilíř, v jehož dolní části se táhne trhlina. Stěnou a trhlinou do vhloubení, jenž odděluje levou stranu pilíře od stěny. Koutem cesty 17) - var. 2 n.v. pilíře.
20) *Change 6-; J. Voves - J. Hoblák, 10.4.1988. N je na hraně pilíře v zadní části amfiteátru. Zpr. dol. přes hranu (sk.), stěnou a spárou pod převis (sk.). Přes převis př. ke kr. (nejtěžší místo 6-). Po hraně ke 2. kr. nad dalším převisem a hranou př. n.v. (SK)
21) *Schody do nebe 7; J. Nestler, P. Lacina, 12.3.1989. Přev. stěnou pilíře, vpr. od cesty "Change", přes tři nýty n.v.
22) Kočičí 5-. Na konci levé stěny amfiteátru (vl. od "Skobové díry") a vpr. od pilíře je další vhloubení, jenž tvoří dvě spáry, které se v dolní části spojují. Přev. N do vhloubení a jím vzhůru. V horní části přechod vlevo do jeskyňky a krátce na n.v. pilíře k VK a SK.
22a)Kočičí přímo 5. V horní části přímo pravou spárou n.v. stěny (vpr. od pilíře).
23) *Levá stěna komínu 5. N stěnou v místech, kde se dotýká "Skobové díry". Asi 15 m stěnkou až ke 2. velké sk. T vpr. do komína a jím 3 m. Pak zpět do stěny a podél trhliny až do vodorovné spáry. Př. n.v.
23a) Varianta 5+. Od 2. velké sk. př. stěnou.

HORNÍ STĚNA
24) A sakra 8- ; J. Nestler, R. Hamak, 31.3.1995. N z trav. plošiny v levé stěně amfiteátru (stanoviště s nýtem). Krátkou stěnou přes dva nýty n.v. Pozn. Cestu možno využít jako pokračování cesty "Pilíř opilců" apod.

V. PRAVÝ JIŽNÍ AMFITEÁTR - PRAVÁ STĚNA

Mapka (20 kb)

Krásná kolmá stěna s koncentrací poměrně těžkých cest. Ve své dolní (pravé) části přechází plynule v Pravý jižní pilíř. Vrcholová schránka je umístěna na prostorném balkóně uprostřed stěny. Průměrná výška výstupů je 20 až 30 m.

1) Skobová díra 3; němečtí lezci, 1935. N v nejvyšší části amfiteátru, kde je komín ve spodní části rozdělený pilířem. Na něj pr. nebo levou částí komína, dále zl. n.v.
2) Zadní cesta 4-. Pr. koutem komína pod břicho do široké spáry. Spárou do lehčího terénu a vl. n.v.
3) *Trhák 7-; původně VI A0. Cesta vede trhlinou, která protíná pr. stěnu komína.
4) *Cesta mladých starců 9-; původně VI A4 - J. Slavík, J. Souček, asi 1976, volný přelez: J. Maršík ml., J. Maršík, 4.6.1989, 1.RP: J. Maršík ml., 7.6.1989. Stř. hladké stěny plochého pilíře n.v. Nýty byly osazeny shora v roce 1989.
5) Luk 6; původně VI A0 - R. Stuchlík, P. Tureček, P. Šmejc. Vpr. dole pod 1) je veliký balvan, na jehož témě spadají dvě, v horní části se spojující spáry. Levou vede výstup až pod žlutý výlom, dále T vpr. na lehčí terén.
5a) *Var. Přímo 7-; původně VI A0. Od žlutého výlomu př. n.v.
6) Růže pro Johna Lennona 7-; J. Hoblák, J. Alb, 21.1.1989. Vpr. od cesty 5) krátce koutem (sk.) a dopr. přes 1. kr. na hranu. Hranou ke 2. kr. pod kamenné zrcadlo. Stř. zrcadla ke sk. a dol. k odštěpu. Dopr. hladkým koutem a komínem n.v. stěny.
6A) Projekt - Direkt c.Růže pro J.L..
7) Bílá spára 6+. Něk. m pod 5) se táhne ve stěně tenká spára, podél které jsou bílé skvrny. Spárou př. n.v.
8) Žlutý kout 7-; původně VI A2. Vhloubením (ostrý kout), vl. od nápadného koutu cesty 9) př. do spáry a tou n.v. (Špatně jištěno)
9) Půlnoční 6-; Z. Pašek s druhy. V pr. části amfiteátru asi 10 m pod 1) je nápadná koutová spára. Z předskalí do kouta a spárou n.v. pilíře, dále stěnou.
10) Stonehenge 8; J. Voves, J. Hoblák, 8.4.1989; 1.RP: J. Maršík ml., 3.6.1989. Vpr. od 9) přes sk. ke kr.. Přev. hranou a stěnou (nýt) na balkón k VK. Z balkónu libovolně n.v. stěny.
11) Večerní 6+; původně V A1. Stř. širokého pilíře, jenž vystupuje asi upr. pr. stěny amfiteátru na jeho vrchol (VK). Dále stěnou př. n.v.
12) Chamonix 88 6-; J. Nestler, M. Těšínský, 27.8.1988. Spárou při hraně, vl. od 13), na polici (jištění). Podél hrany přes sk. a nýt n.v. pilíře. Dále některou z cest n.v.
13) Široká spára 4. Při vstupu do amfiteátru je v pr. stěně výrazná široká spára končící na prostorném balkóně. Širokou spárou na balkón. Dále stěnou, mírně šikmo dol. n.v. k bříze (slanění) nebo koutem př. n.v.
14) Koutovka 4+. Koutem vpr. od 13) přes malé bříško (sk.) na balkón. Vpr. lehce n.v.
15) Italský koutek 8; původně IV A2; 1.RP: J. Maršík ml., 12.3.1989. V místech, kde pr. stěna amfiteátru přechází v Pravý jižní pilíř, je široké vhloubení. Krátkou spárou nebo stěnkou do vhloubení na plošinu. Vl. hladkým pravoúhlým koutem (kr.) n.v.

pokračování
Copyright ©2004 Ládíčkovo Pekárna