skály u Úštěku
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 


SKÁLY U ÚŠTĚKU

Věže v této oblasti jsou soustředěny v okolí zříceniny Hrádek (Helfenburg) nedaleko obce Ostré. Východiskem je Úštěk, přístupný vlakem po trati 086 z Litoměřic do České Lípy a autobusovou linkou Praha - Děčín, nebo Ústí n. L. - Brno.

1. STRÁŽCE PTAČÍHO ÚDOLÍ o

a) Stará cesta III. Stř. náh. stěny, traverz dopr. na hranu a n.v.
b) Náhorní levá hrana VI. Ze stř. náh. stšny dol. na hranu a spárou n.v.
c) Údolní cesta VI; Luboš Martínek, L. Túró, 24.5.86. Ze stř. úd. stěny vpr. pod výlom a vpr. ke K. Stěnou ke spárce a jí n.v.
d) Údolní spára VI. Úd. spárou n.v.
e) Bouřková hrana VI; Luboš Martínek. L. Túró, 24.5.86. Levou úd. hranou /K/ n.v.

2. JAHNŮV KÁMEN o

a) Stará cesta III; W. Kittel, 1920. Komínem na předskalí, přechod na věž a stěnou n.v.
b) Svatební promoce VII; L.Novotný, I.Králík, J. a V. Stránský, 24.5.83. Komínem S.c. ke K a šikmo dop. a n.v.
c) Západní spára IV; Fr. Schreiber, 1920. Z náh. stěny traverz dopr. pod spáru a tou n.v.
d) Náhorní spára V; Fr. Schreiber, 1920. Spárou v pr. části náh. stěny n.v.
e) Cesta dlouhých bratří VI; J. a V. Stránský, 20.9.79. K stř. náh. stěny pod římsu, traverz dol. k žebru a jím n.v.
f) Hradní pán VII; Luboš Martínek, L. Túró, 4.7.85. Pr. částí V stěny ke K, vzhůru na plošinu a vl. na blok hranou n.v.
g) Východní stěna VII; Petr Mánek a Zdeněk Hubka, 1.9.73. V stěnou podél trhliny ke K. Dále na balkón hranou n.v.
h) Žebrácký smích; M. Janšto, O. Cihelna, 9.9.81. Rozporem na JV hranou hlavní věže a tou n.v.
i) Údolní cesta V; Zdeněk Hubka, J. a V. Stránský, 1.9.73. Od levé úd. hrany šikmo dopr. od stř. úd. stěny pod převis. Traverz dol. na hranu a na předskalí. S.c. n.v.

* 3. OPOMENUTÁ o

a) Stará cesta II; Ernst Schütz, 28.8.13. Stř. SZ stěny, později spárou vpr. n.v.
b) Severní hrana II; Hans Kirsch, 1924. Náh. hranou n.v.
c) Vzpomínka na Jiřího Šlégla VI; J. Škopec, 1977. Úd. stěnou zpr. ke K, dále do žlábku n.v.
d) Náhorní cesta IV; Zdeněk Hubka, P. Mánek, 12.8.73. Stř. náh. /Z/ stěny n.v.

* 4. METZNEROVA VĚŽ o

a) Náhorní cesta II; Vhloubením v pr. části n.v.
b) Lámavá cesta VII; Miroslav Pudík, V. Bažant, V. Klapka, 25.7.80. N 2 m vl. od S.c. Lámavou převislou stěnou n.v.
c) Cesta předem IV; Stř. náh. stěny n.v.
d) Levá náhorní cesta IV. Levou částí stěny n.v.
e) Převislá spárka V; Luboš Martínek, V. Túró, 4.7.85. Levou částí J stěny n.v.
f) Západní cesta V; Petr Mánek, Z. Hubka, 12.8.73. Úzkou Z stěnou n.v.
Údolní stěna je vzhledem k velké lámavosti uzavřena.

5. ZAJEČÍ HLAVA o

a) Stará cesta II. Z náh. strany traverz dol. do stř. úd. stěny s komínem n.v.
b) Náhorní cesta V; Petr Mánek, Z. Hubka, 1.9.73. Z nejvyššího bodu sedla stěnou a žebrem n.v.
c) Traverzová cesta III; J.Uher s druhy, 15.6.68. Z nejvyššího bodu sedla na V straně traverz dol. n.v.
d) Jižní pilíř V; G. Tschunko, W. Bruch, A. Malich, 11.5.74. Z úpatí J hrany stěnkou dol. za hranu do zářezu. Z jeho konce stěnkou šikmo dop. za hranu k zářezu a n.v.
e) Údolní cesta III. V pr. části úd. stěny komínem mezi předskalím a stěnou vzhůru ke komínu a S.c. n.v.
f) Západní cesta III. Z náh. strany traverz dopr. do Z stěny a komínem n.v.
g) Údolní spára IV. Spárou v levé části úd. stěny na plošinu pod komínem a S.c. n.v.
* h) Aprílová hrana VI; Zděnek Hubka a Jaroslav Houser, A. Hubková, 1.4.73. Levou úd. hranou /2 K/ na balkón pod převis. Dopr. pod komín S.c. a n.v.

* 6. SVIŠŤ o

a) Stará cesta IV; Zdeněk Hubka, P. Mánek, J., V. Stránský, 1.9.73. SV náh. hranou n.v.
b) Východní cesta IV; Petr Mánek, Z. Hubka, 1.9.73. Od SV hrany traverz dol. do V stěny k trhlině a tou n.v.
c) Západní cesta III; Petr Mánek, Z. Hubka, 1.9.73. Z hranou n.v.

Copyright ©2001 Ládíčkovo Pekárna