pruvodce po skalach
  ČIMA v Brné
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 


Skála se nachází na území přírodní rezervace Sluneční stráň. Lezecká činnost je možná s výjimkou období od 20.4. do 20.7. Jedná se o samostatnou skalní věž v J svahu nad osadou Brná na trati Ústí nad Labem - Střekov - Litoměřice. Přístup je po silnici ze Střekova pod hradem a za ním na křižovatce doleva ulicí Na zacházce vzhůru na další křižovatku. Zde ulicí Na Čihadle, tou asi 1 km, dále Karafiátovou. Z další křižovatky doleva ulicí Pod rezervací, kde je zákaz vjezdu. Nahoru asi 250 m, po levé straně cedule Chráněná oblast. Od ní do kopce lesem 10 minut. Až sem z Ústí n/L 4 km. Nebo autobusem městské dopravy č. 12 k lázním, ulicí Na Rybárně až na její konec. Zde doleva ulicí Zlatá stezka až do ulice Karafiátová a nakonec ulicí Pod rezervací asi 1,5 km. Přístup ke skalnímu útvaru pouze po vyšlapané stezce od spodní hranice PR. Věž je vidět již ze silnice.

Obsah:
  1. VRCHOLOVÁ VĚŽ

  2. STĚNA SVAHU


I. VRCHOLOVÁ VĚŽ

Nákres (22 kb)

1) Stará cesta 4. Vl. v náhor. stěně koutovou spárou n.v. (1 vrt. hák)
2) Zelené přilepence 5; J. Kulič, D. Eminger, 7.4.1980. Vl. od 1) stěnou při hraně n.v. (2 vrt. háky)
3) Cesta R 5; J. Rada, jištěn, 29.3.1961. Cesta vede trhlinou v evé části náhorní stěny (1 kr., 1 vrt. hák)
4) Kouzelný svět 5; K. Bělina, M. Švajgl, 18.3.1999. Vl. od 3) stěnou přes vrt. háky n.v.
5) Mokrá 5; K. Bělina, J. Houser, 21.11.1971. Ze svahu šikmo dol. stěnou na polici (vrt. hák), těžce stěnou vzhůru a při hraně n.v.
6) Východní stěna 4. Stř. V stěny n.v. (2 vrt. háky, 1 kr.)
7) Nýtová hrana 6; J. Rada, T. Hála, 7.7.1960. Cesta nastupuje v nejnižším bodu V stěny a vede po levé V hraně (2 kr., 2 sk.)
8) Zkratková 6; F. Chlumský, V. Slouka, asi 1962. V pr. části údol. stěny koutem a výše úzkou spárou na polici ke 2. kr. cesty 7). (1 kr., 3 vrt. háky)
9) Žežická majle 6; K. Bělina, M. Švajgl, 14.3.1999. Vl. od 8) stěnou a trhlinou přes 3 vrt. háky na polici k 1. kr. cesty 10).
10) Stará údolní cesta 5; němečtí lezci. V pr. části údol. stěny zpočátku dvojspárou na polici k 1. kr. Dále spárou přes 1 vrt. hák a další 3 kr. pod převis. Převisem n.v.
10a) Varianta 5; J. Rada, jištěn, 29.6.1960. Od 3. kr. pr. spárou n.v.
11) Vánoční diretisima 6; D.Profl, P.Vostřel, 20.12.2000. Cesta začíná vpravo od "Slezákovy spáry", vede stěnou přes 7 kr. a navazuje na "Starou údolní cestu", kterou dále pokračuje n.v.
12) Mlezákova spára 5; němečtí lezci. Tř. údol. stěny spárou až pod vrchol do hlubokého kouta. Odtud př. anebo vl. n.v. (3 vrt. háky, 2 kr.)
13) Matěchova cesta 5; V. Matěcha, asi 1959. Vl. v údol. stěně širokým vhloubením, výše spárou do skal. okna (3 vrt. háky), štand velké hodiny. Z okna dol. na římsu a vpr. ruční spárou do hlubokého kouta v cestě 11), tím n.v. (3 vrt. háky)
13a) Varianta 5; F. Chlumský, V. Slouka, asi 1962. Klikatou spárou přes kr. a 1 vrt. hák do skal. okna k velkým hodinám (štand).
14) Direttissima 6; J. Rada, jištěn, 14.1.1962. Cestou 12a) pod okno, pod ním dopr. křížem přes 11) do úzké spáry. Tou přes 4 vrt. háky ke 4. kr. cesty 10). Spárou n.v.
14a) Varianta Břišní tanec 6; M. Matras, jištěn, 16.4.1960. Z římsy nad oknem v cestě 12) vl. trhlinou podél hrany n.v.
15) Francouzský model 5; J. Nescheida, stř. K. Bělina, R. Meffert, 18.10.1998. Pilířem vl. od 12) až na římsu nad okno (1 kr., 7 vrt. háků), dále cestou 13a) n.v. (3 vrt. háky)
16) Západní spára 5; V. Matěcha, jištěn, asi 1960. V Z úzké stěně, kde končí hřeben, spárou a hranou n.v.
17) Západní hrana 3. Vpr. v náhorní stěně T dopr. na hranu, po ní n.v.
18) Krátká 5; J. Rada, 7.7.1961. Z police koutem a přev. spárou n.v. (2 vrt. háky)
19) Nesmysl 5; J. Kulič, D. Eminger, 14.4.1980. Z kouta přev. stěnou n.v. (3 vrt. háky)
20) Náhorní převis 4; M. Matras, 5.5.1959. Z police v náhor. stěně dopr. do koutku, z něj převisem levou nebo pr. spárou n.v. (1 vrt. hák pro obě spáry)
21) Cesta středem 5. Z police v náhorní stěně trhlinou, stř. stěny n.v. (1 vrt. hák)

II. STĚNA SVAHU

Nákres 1 (32 kb)

Nákres 2 (17 kb)

Jsou zde výstupy, které se nedolézají na vrchol, ale končí na svahu, kterým se dá sestoupit a také slanit, anebo se dá pokračovat v náhorní stěně na vrchol. Dolezy výstupů jsou zabezpečeny dobíracími vrt. háky.

1) Zarostlá 4; V. Slouka, asi 1960. Širokým vhloubením, v něm dvojspárou po převis, spárou na polici. (2 vrt. háky)
2) Americká cesta 5; asi 1987. Stěnou vl. od 1) přes 2 vrt. háky a kr. na hranu svahu.
3) Cvičná cesta 4; K. Bělina, J. Houser, 21.11.1971. Spárou přes 2 vrt. háky n.v. svahu.
4) Pěkná cesta 4; J. Týče s druhy, 29.2.1984. Stěnou přes 2 vrt. háky a kr. na hranu svahu.
5) Břečťanová 4 K. Bělina, L. Janišová, 5.1.1969. Spárou na její konec ke kr. Stěnou na hranu svahu.
6) Ořechová 4; K. Bělina, J. Mayer, 1.3.1964. Spárou přes 2 vrt. háky n.v. svahu.
7) Jackova cesta 4; J. Dvořák, P. Novák, 23.8.1988. N těsně vpr. od 8) přev. stěnou na svah (3 vrt. háky)
8) Obyčejná pravá 3. Šikmou spárou na stupně a př. stěnou na hranu svahu.
9) Obyčejná levá 3. Spárou na stupeň a šikmo dol. n.v.
10) Slabikář 3. Spárou přes 1 vrt. hák na hranu svahu.
11) Abeceda 4; J. Rada, V. Šebek, 16.4.1992. Krátkou spárou a výše pilířkem na hranu svahu.
12) Krajní cesta 3. Šikmou spárou na svah.
13) Okrajová cesta 3; K. Bělina, M. Bělinová, 21.3.1998. Trhlinou přes 1 vrt. hák na svah.

Copyright ©2002 Ládíčkovo Pekárna