skály u Blíževedel
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 


SKÁLY U BLÍŽEVEDEL

Skupina skal této oblasti je rozložena v blízkosti obce Stranné a Hvězdy. Východiskem do skal jsou Blíževedely, které mají stejné autobusové a vlakové spojení jako Úštěk. Horolezecké tábořiště je umístěno v Měsíčním údolí u obce Stranné.

1. BŘEVNOVSKÁ VĚŽ o

a) Stará cesta III; Jiří Skandera, M. Lauda, 1966. Ze S strany spárou n.v.
b) Severní cesta V; Jaroslav Houser, Z. Hubka, 6.10.73. Spárami a stěnou vl. od S.c. n.v.
c) Náhorní cesta IV; Zdeněk Hubka, 23.4.73. Ze sedla V hranou n.v.
d) Jižní cesta VI; Jiří Šlégl, Z. Hubka, 4.4.76. V levé části J stěny vzhůru do římsy. Traverz vpr. do spárek a jimi n.v.

2. STRÁŽCE RYBNÍKA M

a) Mlhy na blatech VIIb; Karel Bělina, S. Hokr, L. Martínek, 5.9.82. Ze strže v pr. části J stěny převislou spárkou ke K. Dopr. a další spárou n.t.
b) Střídavě oblačno VIIb; Slavoj Hokr a Luboš Martínek, K. Bělina, M. Krauskopf, 5.11.83. Uprostřed J stěny přepadem k hodinám a k 1.K. Stěnou vpr. krátce vzhůru a zpět dol. ke 2.K. Stěnou n.t.
c) Labutí cesta VII; Karel Bělina, J. Šimková, R. Pohořálek, 27.9.82. Stěnou na šikmou polici k hodinám. Přes díry dopr. k 1.K. Stěnou ke 2.K. Dol. a výše pomocí sokolíků n.t.
d) Hladká cesta VII; Karel Bělina, R. Pohořálek, 27.9.82. Spárou až na její konec, dopr. ke K. Spárou a výše hranou n.t.
* e) Husím pochodem VII; Slavoj Hokr, K. Bělina, L. Martínek, M. Krauskopf, 5.11.82. Trhlinou výše stěnou dopr. ke K. Stěnou na šikmou polici a výše vhloubením n.t.
* f) Sokolík VI; Karel Bělina, J. Šimková, 18.9.82. Stěnou šikmo ke K. Dol. a sokolíkem n.t.

3. LESNÍ STRÁŽ M

a) Jihozápadní hrana IV; Karel Bělina, J. Šimková, 9.10.83. V levé části náh. stěny při hraně n.t.
b) Kouzelná hůl VII; Karel Bělina, jištěn zdola, 1.10.83. Vpr. od komína sokolíkem a výše spárou na velký odštěp /jištění/. Stěnou pomocí sokolíků dopr. ke K. Při hraně n.t.
c) Údolní komín IV; Karel Bělina, J. Šimková, 1.10.83. Ze Z strany komínem na velké předskalí. Stěnou pod převisy a šikmo dol. přes převis n.t.
d) Liščí díra VIIb; Karel Bělina a Luboš Martínek, 30.6.84. Vl. do komína po hraně ke K. Vzhůru do díry, traverz dol. do spáry, tou na velké plato a dále n.t.
e) Údolní spára V; Karel Bělina, J. Šimková, 9.10.83. Spárou vl. od komína na velké předskalí a další spárou n.t.
* f) Honzíkova cesta VII; Karel Bělina a Luboš Martínek, 30.6.84. V pr. části úd. stěny z ochozu pod stěnou přes odštěpy a dírou k sokolíku. Převisem dopr. k 1.K. Sokolíkem na polici ke 2.K. Stěnou dopr. do spáry, tou na úd. předskalí /plató/ dále n.t.
g) Ve stínu zlata VIIb; Karel Bělina, L. Martínek, 30.6.84. Uprostřed úd. stěny z ochozu pod stěnou. Stěnou a sokolíkem do velké dlouhé díry. Dol. ke K a převislou spárou n.t.
h) Zmatená cesta IV; Karel Bělina, J. Šimková, 14.10.83. V levé části S stěny. Stěnou a výše komínem a dále volně n.t.
i) Kozí roh VII; Karel Bělina, L. Martínek, 30.6.84. V úzké V stěně na levém rohu úd. stěny šikmo dol. a výše sokolíkem dopr. ke K. Stěnou n.t.
j) Z jeskyňky V; Karel Bělina, E. Bělinová, L. Martínek, 29.6.85. Z jeskyňky sokolíkem na stupeň /K/. Stěnou n.t.

4. LITOMĚŘICKÝ ROH M

* a) Dračí cesta VIIb; Karel Bělina, F. Žid, 8.10.83. Stř. úd. stěny trhlinou pod převis ke K. Traverz k římse dol. ke 2.K, vhloubením k velkým hodinám, vpr. do spáry a n.t.
b) Pravý kout VII; Zdeněk Hubka, J. Houser, 24.6.73. Od SV přes převis do komína a jím do vnitřního prostoru. Pr. spárou ke K, přes převis a komínem n.t.
c) Pilířová cesta VIIb; Karel Bělina, L. Martínek, 22.7.86. Od SV hranou pilíře dopr. k 1. K na vrchol bloku. Vl. do zářezu a oblou hranou ke 2. K. Na další polici a n.t.
d) Levý kout V; Jaroslav Houser, Z. Hubka, M. Havlák, 24.6.73. Od V komínem do vnitřního prostoru a levou spárou n.t. /jištěno o K cesty b)/.
* e) Vyhlídková stěna VII; Jaroslav Houser, P. Mánek, Z. Hubka, 6.10.73. N jako u cesty c) a na vklíněný blok. Překrok dopr. do stěny a tou ke K. Přes převis a stěnou k hodinám. Traverz dopr. na balkón a stěnou okolo knížky n.t.
- Varianta VII; L. Novotný, J. STránský, 9.8.80. Od K přímo přes hodiny n.t.
f) Jihovýchodní stěna V; Jaroslav Houser, Z. Hubka, M. Havlák, 24.6.73. Cestou c) do vnitřního prostoru. Přes blok dol. na hranu a stěnou šikmo dol. ke K. Žlábkem na balkón a hranou n.t.
g) Veverčí cesta VIIc; Karel Bělina, L. Martínek, 30.6.85. V pr. části JV stěny převislým sokolíkem a výše dol. ke K /nejištěno/. Vl. do žlabu a jím na polici a stěnou ke K cesty e) a n.t.
h) Nedočkavá VI; Otto Cihelna a Karel Bělina, 6.7.85. V náh. stěně z bloku do žlábku vpr. na balkón, stěnou ke K a vl. stěnou n.t.
i) Návštěva z Hory V; Karel Bělina, T. Poustka, M. Poustková, 7.7.85. V levé části náh. stěny podél žebra stěnou dopr. n.t.
j) Na pastvinách VIIa; Karel Bělina, L. Martínek, 13.9.87. V S stěně ze svahu z bivaku převislou spárou přes travnatý svah na polici /K/. Stěnou přes římsu n.t.

5. PLAZIVÁ o

a) Stará cesta II. Z masívu překrok do V stěny a SV hranou n.v.
b) Jihovýchodní hrana (tréninková hrana) VI; Zdeněk Hubka, J. Anders, M. Havlák, 1.5.73. Při hraně n.v.
c) Jižní cesta V; Zdeněk Hubka, J. Anders, M. Havlák, 1.5.73. Stř. stěny n.v.
d) Vánoční IV; V. a J. Stránský, M. Košner, 24.12.82. N vl. od J stěny, od hrany přímo na předskalí a hranou n.v.
e) Západní cesta III. Vpr. od Z hrany na předskalí, hranou nebo stěnou n.v.
* f) Severní plotna VIIb; Slavoj Hokr, L. Martínek, 29.8.82. V pr. části S stěny /K/ k talíři, vpr. do Žlábku a n.v.
* g) Korýtko VII; Jaroslav Houser, Z. Hubka, M. Havlák, A. Hubková, M. Poskočilová, 2.6.73. /Stavěním/ z balvanu uprostřed úd. /S/ stěny do korýtka a jím ke K. STěnou šikmo dol. ke spáře, tou a stěnou n.v.
- Varianta VI; V. Bubla, J. Protiva, 13.6.81. Bez stavění do korýtka, od K asi 1m vzhůru dopr. a hranou n.v.
h) Údolní cesta VI; Zdewněk Hubka, M. Havlák, 11.8.73. Vpr. od úd. komína ke K a hranou n.v.
i) Údolní komín III. Komínem mezi věží a M n.v.

* 6. LITOMĚŘICKÁ VĚŽ

* a) Stará cesta II. Komínem v náh. /J/ stěně n.v.
b) Cikcak VI; Ivan Králik, 6.11.82. Krátce cestou a), pak traverz dol. až do výrazného vhloubení /hodiny/, šikmo dopr. vhloubení /smyčka/ a dále šikmo dol. vzhůru pod slaň. kruh.
c) Jižní cesta VI. Krátce cestou a) pak traverz dol. ke K. Lámavou stěnou vpr. n.v.
- Varianta V; Luboš Oujezdský, Z. Hubka, 13.7.68. Od K traverz dol. na hranu a n.v.
* d) Heliova pouť VIIc; Karel Bělina a Miroslav Lauda, 7.6.71. JZ hranou k 1.K. Na polici 2m dol. a ke 2.K. Dol. do vhloubení a přes převis n.v.
e) Dance break (Šílený tanec) IXb-c; Roman Brt a Karel Bělina a L. Matějíčková, 18.8.85. Stř. SZ stěny spárou k 1.K. Stěnou /2 K/ ke 4.K. Krátce stěnou nad K, dol. k hodinám a stěnou přímo n.v.
f) Mravenčí rojení VI; Karel Bělina, Š. Frühaufová, J. Frühauf, J. Frühaufová, 22.8.85. Úd. komínem vzhůru a v jeho horní části dopr. a stěnou vzhůru na polici /K/. Stěnou n.v.
g) Údolní komín III. Komínem n.v.
h) Perníková cesta VIIb; Karel Bělina, J. Lejsek, 16.6.71. Stěnou vl. od cesty g) nad díru k 1.K, hranou ke 2.K a stěnou n.v.
* i) Vězeňské blues VIIc; Karel Bělina, J. Bechyně, 4.6.83. N vl. od úd. komína, stěnou k 1.K, krátce dol. a vhloubením ke 2.K. Přímo ke 3.K na hranu k velkým hodinám a výše n.v.
j) Kouřová hrana VIIb; Karel Bělina, M. Mařík, 21.6.71. Koutovou spárou v pr. části V stěny vzhůru a traverz k 1.K. Dopr. na hranu ke 2.K a hranou n.v.
k) Východní stěna VI. Krátký traverz ve stř. V stěny a vhloubením ke K. Vzhůru na písčitou terasu, po ní dopr. a stěnou na předvrchol. Přeskok n.v.
- Varianta 1. VI; Bohdan Zvarič, K. Janovský, 8.9.63. Od K přímo n.v.
- Varianta 2. VI; Miroslav Lauda, J. Hazucha, 11.6.67. Krátce vzhůru JV hranou a traverz ke K.
l) Kwizdův patent VIIb; Luboš Martínek a Karel Bělina, 29.6.85. V levé části V stěny krátce do otevřené spáry a tou na její konec, dol. do další spáry a výše stěnou k 1.K. Stěnou vzhůru a dopr. ke 2.K. Stěnou na předvrchol a přepadem n.v.
m) Jihovýchodní hrana V; Jaromír Rada, M. Kadidlo, 5.4.53. Od JV hrany stěnou vl. na předvrchol. Přeskok n.v.

7. HLÁSNÝ o

a) Stará cesta IV; lezci SBB. V hranou n.v.
b) Eskymácká cesta VIIb; Luboš Pekárek, V. Novák, 6.7.66. Z postavení stř. náh. /J/ stěny n.v.
c) Západní hrana VI; Helmut Wiegl, K. Krombholz, 8.5.55. Záp. hranou n.v.
* d) Prstová cesta VII; Walter a T. Kleinerovi, 20.8.39. Stř. Z stěny /K/ n.v. /K osazen dodatečně/.
* e) Údolní cesta VI; Wilhelm Baum, E. Scherze, R. Ahme, K. Hain, 23.6.39. Stř. úd. stěny ke K, dopr. na SZ hranu a n.v.
- Varianta VII; ústečtí lezci, 13.8.39. Od K přímo n.v.
* f) Brémští muzikanti VIIb; Kuboš Martínek A Karel Bělina, 29.6.85. V levé části úd. stěny vzhůru a dol. na hranu k 1.K. Po hraně /2.K./ n.v.

8. SNOUBENKA o

a) Stará cesta II. JV hranou n.v. ( 2.5.87 s PP )
b) Jižní cesta III. Od JV hrany dol. po rampě do J stěny a jím stř. n.v.
c) Snubní prsten VIIc; Karel Bělina, L. Martínek, 30.6.85. V pr. části J stěny stěnou zpr. do. ke K. /nejištěno/. Stěnou na rampu a výše stř. stěny n.v.
d) Jižní komín III. V levé části J stěny jedním ze dvou komínů na předskalí a stěnou vpr. n.v.
* e) Na frajbále V; Karel Bělina, J. Šimková, 8.10.83. Záp. stěnou ke K. Stěnou vzhůru na předskalí, z něj stěnou přímo n.v.
* f) Nápadnící VIIb; Slavoj Hokr a Luboš Martínek, K. Bělina, 12.11.85. V pr. části S stěny k 1.K. Vpr. na hranu, po ní ke 2.K. Pilířem n.v.
g) Údolní cesta III. Komínem vpr. části úd. /S/ stěny na předskalí a n.v.
* h) Sokolský slet VIIc; Karel Bělina a Otto Cihelna, L. Martínek, 20.7.85. Vl. od úd. komína koutem pod převis k 1.K. Přes převis vpr. a dol. ke 2.K. Stěnou /3.K/ n.v.
i) Klíčová spára VIIb; Karel Bělina, M. Lauda, 1.6.71. Spárou stř. stěny na předskalí ve V stěně a n.v.
* j) Ruční spára VII; Zdeněk Hubka, Z. Minaříková, A. Staňková, 16.8.68. V levé části úd. /S/ stěny spárou na předskalí ve V stěně a n.v.
* k) Severovýchodní hrana VI; Zdeněk Hubka, 3.6.73. Vl. od hrany stěnou ke K. Hranou na předskalí ve V stěně a n.v.
l) Podzimní III; Ivan Králík, 6.11.82. Z náh. strany na odštěp. Z jeho začátku stěnou sokolíkovýmí zářezy vzhůru a dále stěnou vpr.
m) Východní cesta III. Z náh. strany ua odštěp na V předskalí a n.v.
n) Středem východní stěny III.

* 9. DRUŽIČKA o

* a) Náhorní cesta II; Ivan Králík, V. Husák, 18.11.84. Mezi M. a věží n.v.
b) Svatební hostina VIIb; Karel Bělina, L. Martínek, 30.6.85. Z plošiny k Z stěně. dol. pod převis, přes něj dopr. ke K. Vl. po hraně n.v.
c) Lochneska VIIb; P. Horák, R. Cimler, 21.4.85. Nástup v nejnižší části úd. pilíře přímo přes převis pod druhý převis, přes něj zl. okolo hodin n.v.
* d) Cvičné III; Ivan Králik, 18.11.84. Stř. V stěny n.v.
* e) Vlezlá cesta IV; P. Horák, 21.4.85. V levé části V stěny přes lomenou spárku n.v.
* f) Pajdavá hrana IV; P. Horák, 21.4.85
* g) Přeskok I; Ivan Králik, 18.11.84.

10. HOMOLE o

a) Stará cesta III. Vých. stěnou n.v.
b) Jihovýchodní hrana IV; Harald Grohman, J. Voldřich, 10.12.66. Z náh. strany dol. na hranu a n.v.
c) Superbauxit VIIb; Slavoj Hokr a Luboš Martínek, K. Bělina, D. Gut, 12.11.83. J stěnou /K/ n.v.
* d) Západní cesta VII; Karel Bělina, J. Šimková, L. Martínek, S. Hokr, 5.11.83. Úd cestou vzhůru a výše dopr. ke K. Dopr. a při hraně n.v.
- Přímo na západ VII; Martin Rýva, P. Heřman, 16.3.86. Od K přímo n.v.
* e) Údolní cesta IV. Převislou hranou úd. stěny vzhůru a traverz dol. ke K. Stěnou n.v.
- Varianta V; Miroslav Lauda, 10.6.67. Stěnou a trhlinou na balkón.
f) Jitřní stěna VI; Luboš Pekárek, V. Novák, 6.7.66. Koutovou trhlinou ve V stěně a dále stěnou n.v.
g) Předehra VII; Karel Bělina, L. Martínek, 2.7.86. Stř SV předskalí /K/ na plošinu /borovice/ a S.c. n.v.

11. KRAJKOVÁ STĚNA M

a) Od V snadný přístup.
b) Jižní spára II; Zdeněk Hubka, 23.6.73. Spárou stř. J stěny.
c) Kout IV; Jaroslav Houser, 23.6.73. Spárou vl. od pilíře n.t.
d) Levá jižní cesta IV; Jaroslav Houser, Z. Hubka, M. Havlák, 23.6.73. Levou částí J stěny na polici, spárou n.t.
e) Jižní cesta IV; Milan Havlák, Z. Hubka, J. Houser, 23.6.73. Stěnou a spárou n.t.
f) Jižní stěna VI; Luboš Martínek, K. Bělina, 22.7.86. Stř. J stěny /K/ n.t.
g) Jižní převis IV; J. Dolejš, I. Králik, K. Bělina, 2.4.83. V levé části J stěny, střechovitým převisem, dále spárkou a stěnou n.t.
h) Lámavá cesta V; Karel Bělina, J. Dolejš, I. Králík, 2.4.83. Ze zarostlé plošiny v úd. stěně převislou stěnou ke K. Krátce vl. a vzhůru do díry. Dopr. na balkón a hranou n.t.
- Varianta V; P.Rýva, Wurm, 1991. Vpravo od originální cesty stěnou vlevo ke K.
* i) Draní VIIc; Luboš Martínek a Karel Bělina, O. Cihelna, 6.7.85. N vpr. od bivaku. Stěnou podél trhliny do díry, převisem k 1.K. Stěnou /2.K/ n.t.
j) Večerní nejistota VIIc; L. Matějíčková a R. Brt, K. Bělina, 27.7.85. Stěnou vpr. od cesty i) ke K. Stěnou ke K cesty i) a tou n.t.
k) Starý problém VII; Karel Bělina, S. Hokr, L. Martínek, 12.11.83. V S stěně ruční spárou do díry a dopr. ke K. Spárou n.t.
l) Rampa II. Rampou v S stěně.
m) Severní cesta IV; Karel Bělina, L. Šimková, M. Hlaváčová, 12.11.83. Z rampy v S stěně šikmo dol. ke spáře a tou n.t.
* n) Větrná cesta V; Karel Bělina, J. Šimková, 1984. V levé části S stěny ke K a rozšířením n.t.

12. OBLÁZEK

* a) Náhorní cesta I. V. Husák, O. Cihelna, 13.11.83. Z náh. strany komínem vpr. n.v.
b) Pravý údolní komín III; Otto Cihelna, V. Husák, 13.11.83. Pr. úd. komínem na blok, z něj stř. stěny n.v.
c) Údolní cesta VII; Karel Bělina a Luboš Martínek, 30.6.85. V úd. stěně po rampě dopr. ke K. Po hraně do zářezu, traverz dol. na hranu a po ní přes stupně n.v.
d) Levý údolní komín IV; Miroslav Dříza, Otto Cihelna, 24.6.84. Levým komínem n.v.
* e) Hodinová V; Ivan Králik, R. Habásko, 24.6.84. Stř. V stěny spárou, z jejího konce n.v.
f) Na zahojení IV; Ivan Králik, R. Habásko, 24.6.84. Při pr. náh. hraně přes sokolík n.v.
g) Břízková III; Ivan Králik, R.Habásko, 24.6.84. Vpr. od cesty a) stř. stěny přes převis n.v.
* h) Krátká c II; 5.9.87 solo

* 13. ŠTĚNĚ o

* a) Stará cesta III; Zdeněk Hubka, A. Hubková, 18.3.73. Od J hrany dol vzhůru do stř. úd. stěny a n.v.
* b) Údolní cesta IV; Zdeněk Hubka. J. Houser, A. Hubková, M. Havlák, M. Poskočilová, 2.6.73. Levou částí úd. stěny /K/ n.v.
c) Náhorní cesta IV; Zdeněk Hubka, J. Houser, J. Vaněk, 31.3.73. Náh. stěnou dopr. na hranu do spáry a tou n.v.
d) Jižní hrana V; Zdeněk Hubka, 2.6.73. Levou náh. převislou hranou n.v.

14. MASIV U ŠTĚNĚTE (Psí bouda) M

a) Jihozápadní stěna IV; V. Hencl, Otto Cihelna, 7.10.79. Při pr. hraně asi 5m vzhůru, vl. od JZ stěny a vzhůru n.t.

15. JEHLA U HVĚZDY o

* a) Stará cesta IV. Náh. stěnou dol. ke K, za hranou do Z stěny a n.v.
b) Na Moravském poli VIIb; Otto Cihelna, Karel Bělina, Luboš Martínek, 21.7.85. Od JZ hrany šikmo vl. do Z stěny k 1.K. Stř. stěny /2.K/ n.v.
c) Údolní cesta V. Krátce stěnou n.t. pilíře /K/. Dopr. na hranu a n.v.
* d) Zlatá hvězdička VII; Luboš Martínek, M. Krauskopf, 10.8.84. Od K cesty c) vl. přes 2 K n.v.
e) Jihovýchodní hrana V; Josef Žaba, J. Bílek, J. Růžička, 7.10.62. Od K cesty a) dopr. na hranu a n.v.

16. VÁCLAVKA o

* a) Nahoru a dolů I; Otto Cihelna, V. Husák, K. Škvára, 12.11.83. Z balvanu překrok do náh. stěny a vpr. n.v.
b) Západní hrana III; V. Husák, 12.11.83. Z hranou přes balkónek n.v.
c) Severozápadní hrana IV; Luboš Martínek, V. Slánský, Karel Bělina, 20.7.85. SZ hranou n.v.
d) Údolní stěna VII; Karel Bělina, Otto Cihelna, Luboš Martínek, 20.7.85. Stř. úd. stěny /K/ n.v.
e) Údolní cesta V; Otto Cihelna, M. Dříza, 2.9.84. V levé části úd. stěny vhloubením na balkón /K/. Zářezem vzhůru n.v.
f) Náhorní cesta V; Luboš Martínek, Karel Bělina, 21.7.85. JV hranou n.v.
g) Náhorní hrana III; K. Škvára, 12.11.83. Náh. hranou n.v.

17. TVAROŽNÍK o

* a) Náhorní cesta II. Komínem a stěnou n.v.
b) Večerní cesta VI; Karel Bělina, A. Hanušová, 5.6.81. Přepadem do stř. náh. stěny a výše vhloubením n.v.
c) Stínová cesta VIIb; Karel Bělina, J. Matějček, 9.7.81. Vpr. od cesty d) trhlinou a převisem dopr. k 1.K. Hladkou hranou ke 2.K. Vpr. převis za spodní chyty a výše stěnou n.v.
d) Zelený komín V; V. Hencl a Otto Cihelna, V. Husák, 29.10.79. Od SZ do komína ke K. Dále komínem na předvrchol. Krátkou stěnkou přímo n.v.
- Varianta V; Karel Bělina, J. Matějček, 9.7.81. Od K vl. na hranu do římsy a po hraně n.v.
* e) Třešňové květenství VII; Otto Cihelna a M. Janšto, 3.5.81. Vl. od cesty d) koutovým zářezem k 1.K, dále na jeho konec, vl. traverz na hranu /2.K/ a na předvrchol. Stěnou přímo n.v.
* f) Vzdušné chodníčky VIIc; Karel Bělina jištěn A. Hanušovou, 5.6.81. V pr. části úd. stěny sokolíkem k 1. K. V římse pod K dopr. a dopr. a stěnou ke 2.K. Stěnou přes hodinky n.v.
g) Živé duše VII; Karel Bělina, J. Matějček, 9.7.81. Vpr. od cesty h) šikmo dopr. přes díry ke K. Krátkým sokolíkem po hraně a výše stěnou n.v.
h) Údolní spára IV. Spárou na předskalí a stěnou n.v.
* i) Nebezpečné klouzačky VII; Otto Cihelna a Karel Bělina, M. Janšto, M.Dříza, 6.6.81. Vl. od. cesty h) po šikmé římse dol. ke K. Stěnou na balkónek a dále na předvrchol. Stěnou n.v.
j) Úklidová cesta V; M. Janšto s druhy, 14.7.79. Levou úd. hranou přímo do sokolíkové spáry. Na její konec a šikmo stěnou do žlábku a n.v.
k) Vytesaný kout V; Karel Bělina, 6.6.81. Výrazným uměle vytesaným koutem rozporem až pod převis. Dol. do stěny a tou pod vrchol. Traverz dopr. a žlábkem n.v.

Copyright ©2001 Ládíčkovo Pekárna