skály v Měsíčním údolí
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
email 

SKÁLY V MĚSÍČNÍM ÚDOLÍ


1. PORTÝR M o

a) Brázda VII; Zděnek Hubka, R.Krčmář, 30.5.1995. Od levé údolní hrany doprava šikmým zářezem do středu údolní stěny na polici (kruh). Dále spárou na temeno.

2. TŘI GRÁCIE M o

a) Magnum VIII; Luboš Chalupka, Z.Hubka, 29.7.1995. SZ hranou přes převis k velkým hodinám a dále hranou 3 kruhy na temeno.
b) Brána do pekla VI; Jiří Suchomel, Z.Hubka, 26.7.1995. V údolní stěně levou spárou, výše komínem na temeno.
c) Pravý údolní komín V; Zděnek Hubka, J.Suchomel, 26.8.1995. Pravým komínem s převislým nástupem na temeno.
d) Krátká hrana V; Zděnek Hubka, J.Suchomel, 30.7.1995. Z vrcholu "Ropuchy" hranou přes kruh na temeno.

3. ROPUCHA o

a) Stará cesta III; Zděnek Hubka, 2.10.1994. Komínem mezi "3.Grácií" a věží n.v.
b) Údolní cesta IV; Jiří Suchomel, Z.Hubka, 30.7.1995. Z balvanů na údolní straně stěnou vpravo n.v.
c) Severní cesta II; Zděnek Hubka, J. Suchomel, 30.7.1995. Z předskalí na S straně pravou hranou n.v.

4. BARONKA M o

a) Zámecké schody V; Zděnek Hubka, J.Suchomel, 30.7.1995. Od JZ na předskalí, dále vpravo stěnou přes kruh na temeno.

5. PUČMELOUN M o

a) Azůro VIIb; Luboš Chalupa x Z.Hubka, J.Haleš, 6.5.1995. Údolní hranou na temeno.

6. KAZATELNA M o

a) Ptákovina VIIc; Richard Krčmář, Z.Hubka, 4.6.1995. Z údolí pravým komínem na předskalí. Doleva 1.kruh dále přímo stěnou přes 2.kruh na temeno.

7. HRANOLEK M o

a) Stará cesta III; Zděnek Hubka, 2.10.1994. Od J komínem mezi "Kazatelnou" a věží n.v.
b) Údolní cesta V; Zděnek Hubka x J.Suchomel, 23.10.1994. Levou údolní hranou n.v.
c) Severní komín III; Zděnek Hubka, 23.10.1994. Z údolí komínem na blok a dále komínem mezi "Kazatelnou" a věží n.v.

8. NOČNÍ STĚNA M o

a) Kotlíkářská cesta VIIc; Jaroslav Haleš, Z.Hubka, L.Chalupka, 6.5.1995. V S stěně sokolíkem a stěnou přes kruh na temeno.

9. ELDORÁDO o

a) Stará cesta I; Z masívu sestup do strže a krátce n.v.
b) Údolní cesta VI; Zděnek Hubka x J.Suchomel, 1.7.1995. V pravé části údolní stěny spárou přes převis doprava ke kruhu. Vpravo stěnou na balkónek a ukloněnou stěnou vpravo od vhloubení n.v.
c) Zlaté písky VII; Zděnek Hubka x J. Suchomel, 2.7.1995. Jako údolní cesta na balkónek. Dále levou hranou přes kruh n.v.
d) Ponyexpres VIIIb; Richard Krčmář, Z.Hubka, J.Netopilík, 8.7.1995. V pravé části údolní stěny převislým žebrem doleva k 1.kruhu. Stěnou přímo přes 2.kruh n.v.
e) Zlatá stezka VII; Zděnek Hubka, J.Suchomel, 5.4.1995. Z bloku na SZ straně doprava na hranu. Hranou na balkón (1.kruh) dále podle sokolíkových zářezů 2.kruh a stěnou n.v.

10. LIŠČÍ VĚŽ o

a) Stará cesta III; Zděnek Hubka, 19.10.1994. Ze strže spárou a komínem n.v.
b) Údolní komín III; Zděnek Hubka, 19.10.1994. Vpravo v údolní stěně komínem mezi masívem a věží n.v.
c) Nábližka IV; Zděnek Hubka, L.Chalupka, 6.5.1995. Údolním komínem, později vlevo položenou stěnou n.v.
d) Vítání jara VI; Zděnek Hubka jištěn,22.4.1995. Krátce západním komínem pak doprava na hranu a tou n.v. (1.kruh).
e) Západní komín II; Zděnek Hubka, 19.10.1994. Od Z komínem n.v.
f) Liščí hrana VI; Zděnek Hubka x J.Suchomel, 20.10.1994. Ze strže doprava na hranu a tou na vrchol (1.kruh).
g) Horská cesta III/1; Zděnek Hubka, 19.10.1994. Z masívu sestup a přeskok n.v.

11. MARMOLATA M o

a) Vyhořelý františky VIIIa (RP VIIIb); Jaroslav Haleš, L.Chalupa, Z.Hubka, 6.5.1995. Středem údolní stěny přes 2 kruhy do vhloubení a jím (sl.kruh) na temeno.
b) Rekviem VIIIb; Richard Krčmář, Z.Hubka, 5.7.1995. V levé části údolní stěny přes 3 kruhy na temeno.
c) Cesta pro lidi VIIb; Richard Krčmář, Z.Hubka, 30.5.1995. Levou údolní hranou přes 2 kruhy na temeno.

12. BUBEN M o

a) Fifty - fifty VIIIc; Richard Krčmář, Z.Hubka, 4.6.1995. V údolní stěně žebírkem a stěnou k 1.kruhu. Dále stěnou na tření přes 2.kruh na temeno.

13. DROBEČEK o

a) Stará cesta I; Od V komínem mezi masívem a věží n.v. Nebo zčásti stěnou (II).
b) Netopýří trápení VIIb; Richard Krčmář, Z.Hubka, J.Netopilík, 9.7.1995. Západní stěnou na vrchol (1 kruh).

14. DOROTKA o

a) Stará cesta I; Z masívu překrokem n.v.

15. VRANÍ SKÁLA M o

a) Kostelníkův sen VI; Jiří Suchomel, Z.Hubka, 1.7.1995. Z předskalí stěnou mírně vpravo na temeno (2 kruhy).
b) Pilířová V; Zděnek Hubka, J.Suchomel, 1.7.1995. V pravé části předskalí přepadem do zářezu (kruh) a jím na piliř. Stěnkou nebo vpravo spárou na temeno.

16. MINARET o

a) Stará cesta I; Z údolí roklí mezi "Minaretem" a "Vraní skálou" do sedla. Krátkou stěnkou na vrchol.

Copyright ©2001 Ládíčkovo Pekárna