KÖNIGSHAIN - SRN.
news 
historie 
průvodce 
HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 


      Tento víkend 3-5.5.2002 jsme navštívily lezeckou oblast Königshain . Königshainské vrchy leží západně od německého města Görlitz a zahrnují nízké táhlé zalesněné hřbety s relativně malou nadmořskou výškou - nejvyšší kopec v lezecké oblasti Hochstein dosahuje výšky pouhých 405 metrů nad mořem. Celá oblast je tvořena kvalitní žulou, proto zde v minulých desetiletích probíhala mohutná těžební činnost, takže zde najdeme několik rozsáhlých lomů, které jsou zatopeny a v letních měsících nabízí příjemnou koupel. Těžba zde byla s konečnou platností ukončena v roce 1975 a dnes je část bývalých lomových provozů včetně kolejové dráhy přeměněna na jakýsi skanzen lomové těžby.

Lezecké objekty zde můžeme rozdělit do dvou skupin :

a) přírodní útvary, tj. věže a masívy (některé turisticky zpřístupněné), které nabízí spíše kratší výstupy nižší obtížnosti a různého charakteru (spáry, stěny, převisy..);

b) lomové stěny, kde je těžiště nejobtížnějších a nejdelších výstupů (délky 30m)

Lezecky byla zdejší oblast objevena v roce 1974, kdy byly vylezeny první cesty na masív Hammanwand. Zpočátku se jednalo především o technické výstupy a oblast sloužila jako tréninkové místo pro nácvik lezení s umělými pomůckami. Volné lezení se začalo prosazovat až ve druhé polovině 80.let, nejprve na přírodních skalách, poté v lomových stěnách, kde také vznikly nejtěžší a nejkrásnější cesty. Zpočátku byly těžší cesty jištěny shora a jistící body osazovány zásadně ze slanění, avšak později začaly vznikat velmi obtížné cesty i klasicky - odspodu, např. "Spiel des guten Willens" klas. Xa na Kolosseum či "Avalon" klas. Xa na Paradies - Westwand. V současné době je zde cca 250 cest obtížnosti I až XIb, je vytýčena a nýty osazena celá řada projektů, takže počet cest zdaleka není konečný. Na tvorbě cest se podíleli především Matthias Arlt, Berndt Arnold (známý ze Saského Švýcarska), Ralf Reissig, Michael Urban a Thomas Schicke.

Pravidla lezení :

Platí zde stejná pravidla jako v Saském Švýcarsku ve znění z roku 1991. Je povoleno používání vklíněnců a stoperů, při prvovýstupech i skob a nýtů. Lezení s umělými pomůckami je povoleno pouze na cestách, kde je užil prvolezec (označeno A0-A4). Požívání magnézia je povoleno, užívat by se však mělo rozumně a s mírou. Při výstupech v lomech je výhodnější slanit než masívy obcházet. Nástupy některých cest jsou dostupné pouze slaněním.

(Průvodce po této super oblasti se objeví v nejbližší době na našich stránkách v elektronické podobě)

Klába dal na rozlezení VII c Ríša a Ráda testujou IX a

Lom Kolosseum, výška stěny je něco kolem 22m! Heroin testuje IXa Hubeňouři se po půlnoci cpou špekem!

Lom IDYLL, NIRWANA, HERBSTWAND spojené v jedno velké jezero se super průzračnou vodou a hloubkou 33m! Dá se tu i potápět ale jen se souhlasem Tauchclubu Görlitzfoto: Olympus Camedia 990 zoom + L.V

Copyright ©2002 Ládíčkovo Pekárna