Zlomiskový maratón - Zlomiska potřetí.

news 
historie 
průvodce 
HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 


Honza massy Masár1. 9. 2013 je neděle a opět po týdnu vyrážíme s Jarinem na Zlomiska do jeskyní. Tenkoktát vyrážíme už v 9:00 z Jeníkova. Obvyklá zastávka v Libouchci pro svačinu a G10° v plechu a před desátou parkujeme. Tentokrát necháváme auto pod Anglickým parčíkem a stoupáme ke skalám z opačné strany.

Po chvilce bloudění se rozhodujeme dojít tam, kde jsme skončili minule a odpíchnout se od známých míst. Dorážíme ke Strážci Zlomiska, kolem kterého je většina našich cílů poschovávána. Pohodíme batohy a jako vždy hledáme vstup do první jeskyně, která dostala názvem Listnatá puklina (Laubkluft) S2. Než určíme správný vstup, prošmejdíme několik pěkných i celkem hlubokých děr, které však nekončí knihou a ani nejsou v průvodci. Bohužel ani v Listnaté puklině knihu nenacházíme. Možná jsme taky byli v úplně jiný jeskyni s podobným popisem...

Sklepení J. K. (Gewölbe des Herrn J. K.) za S1 nacházíme hravě a v něm i knihu, která je bohužel totálně promočená.


Jarda s knížkou ve Sklepení J. K.


Jarda vylézá ze Sklepení J. K.

Hned za rohem "vstupujeme" do Horní Zlomiskové sluje (Obere Steinkarkluft) za S3. Tahle jeskyně nám dala zabrat. Úzké průlezy do vysokých chodeb, které se klikatí snad celým Strážcem Zlomiska. Knihu za žádnou cenu nemůžeme najít. Soukáme se do všech možných mezer a lezeme komíny až ke stropu a nic!!! Asi po půl hodině vylézám na denní světlo a beru průvodce zpět do tmy. Jarin si zatím v podzemí zapálil cigáro a čekal, co z mé němčiny vyleze.... Nevylezlo ze mě nic jasnýho, a tak opět šmejdíme, kde se dá. Už už se vzdáváme, když nacházím průlez směrem vzhůru a další pokračování, které končí u knihy. To bylo radosti! Nebudu tady prozrazovat kudy ke knize, protože to hledání bylo vzrůšo. Jen prozradím, že kniha není, jako obvykle, uložena nejdál a nejhloub.


Průlez ke knize (Horní Zlomisková sluj)


Zápis 25. průstupu a Dírozdar 2013! (Horní Zlomisková sluj)


Oddech po hodinovém bloudění v podzemí.

Baštíme svačinu a popíjíme pívo, je asi půl druhý. Teď nás čeká hledání mezi balvany, kde se nedá zorientovat podle výrazných a pojmenovaných skal. Taky to podle toho vypadá. Ale nějaký zkušenosti máme, takže jeskyně jsme postupně našli. Některé byly pěkně označené křížkem, ať už zelenou barvou nebo vytesaným přímo u vstupu. Jediné podzemí - Krtinu noru (Maulwurfsbau) S2 jsme nevypátrali, nebo možná jo, ale nedokázali jsme prostoupit na její dno.


Zápis v Jóžinově díře a sedmý průstup.


Těsno v Jóžinově díře S3.


Vrcholovka v Keltské studni S2


Vrcholovka v Keltské studni S2


Značení směru. Někde jsou šipky, jinde křížky.


Obyvatel Zlomiskového sklepa Meta Menardi. Ten asi s průlezy v hodnocení "S" problém nemá!


Průlez ve Zlomiskové sluji S2.


Průlezem dolů (Zlomisková sluj S2)


Krásný obal na díroknihu ve Zlomiskové sluji. Sváča v něm, ale nebyla.


Zápis ve tmě - 21. průstup a Dírozdar 2013!


Mučící vstup do Španělské boty S3. Postup: Kroucením zaplout šikmo pod kámen do komína.

Byli jsme rozjetý jak vlak a nadržený jako ....;) Zbývaly nám ještě dvě jeskyně podle průvodce, ale zmordovaný jsme byli jak samice. Předposlední Vlhká trhlina S2, nebyla procházka! Hluboký úzký komín a dole soukání se po boku úzkou chodbou ke knize. Prostě každé S2 není S2! Ven jsme se dostali z posledních sil. Začínala mi natejkat kolena a každý krok se moje tělo snažilo nějak ochcat.


Vlhká trhlina S2, vlhká kniha je i kniha, vlhká holka nikde...


Ne nebude video.... bude zápis 15. Průstupu a Dírozdar 2013!

Je to tady! Poslední a v pořadí dnes dvanáctá! jeskyně Jana a Petr ("Jana und Peter"-Höhle) S1/S2. Má tři různé vstupy. My slézáme komínem dolů a prolejzáme vodorovnou chodbou až k průlezu do malé místnosti ke knížce. Ven se nám komínem už nechce, tak se vysoukáme jiným vodorovným vchodem. Jsme na konci dnešního dobrodružství, unavení, ale šťastní z nových zážitků. Zpráskaný jak koně docházíme k autu.


Jarda a Honza pod akci.

Celkové shrnutí: 6,5 hodiny, 12 jeskyní; 9 Dírozdarů 2013!; u všech zápisů jsme zaznamenali průstup od 7 do 25.


Copyright ©2013 Ládíčkovo Pekárna